Botek OP-01 Avvikspanel er et operatørpanel til registrering av avvik i forbindelse med tømming av beholdere.

Botek OP-01 Avvikspanel

Smart regisrering av avvik

Botek OP-01 er et operatørpanel til registrering av avvik i forbindelse med tømming av beholdere. Panelet er et tilvalg til Boteks RFID-systemet.

OP-01 monteres inn til beholderløfterens manøvreringspanel og kan anvendes til to løftesteder ved valg av høyre eller venstre løftested før avvik registreres. Avviket bekreftes med et OK.

Botek-OP-01-Afvigelsespanel.png

Les brosjyre

Botek OP-01 Avvikspanel

Download

Har du spørsmål eller ønsker du att vi ringer deg?

Send oss ​​en epost - vi kan hjelpe deg videre

Kontakt