ScanMobile-1.jpg
ScanMobile-1.jpg
ScanMobile-2.jpg

Ny programvare gir bedre flyt i arbeidsgangen og økt inntjening

Scanvaegt Systems introduserer ny programvare som gir betydelige fordeler til en rekke bransjer som jobber med brovekter og mottakskontroll.

Forbedringene betyr at man i bl.a. miljøsektoren, gjenvinningsindustrien, råvareindustrien og på gjenvinningsstasjonene slipper håndskrevne lapper og lønnstunge arbeidsganger, og i stedet får fleksibilitet, tempo og presisjon inn i de daglige rutinene. Og spart tid betyr økt lønnsomhet og frigjøring av ressurser.

Scanvaegt presenterer nå en ny løsning under ScanPortal-programvaren, som digitaliserer prosessene og effektiviserer arbeidsgangene innenfor kundesegmentet med brovekter og mottakskontroll. Programvaren heter ScanMobile.

«De siste årene har vi opplevd at kundene våre sliter med å finne kvalifisert arbeidskraft og at konkurransesituasjonen hele tiden stiller nye krav til håndtering, overblikk og dokumentasjon. Og disse budskapene har vært utgangspunktet for arbeidet vårt med utvikling av den nye programvaren», sier Sales Manager Geirr Franang fra Scanvaegt Systems.

ScanMobile er samlet under – og kommuniserer via – den nettskybaserte plattformen ScanPortal, som også er plattform for tre andre programvaresystemer: Delivery Inspection til mottakskontroll, ScanClassifier til sortering av resirkuleringsmaterialer og Storage Map til nettbasert kartvisning av utendørs lagerdepot.

Det er skalerbare programvareløsninger som er designet til å kommunisere sammen og som håndterer dataregistreringer fra bl.a. brovekter – der de første dataene blir generert – veieterminaler, trafikkstyringssystemer, overvåkningsutstyr og kundens egne programvaresystemer.  

Slutt med tidkrevende manuelle oppgaver 

Geirr Franang kommer med noen eksempler på hvordan ScanMobile kan strømlinjeforme arbeidsgangene hos bedrifter innenfor bl.a. miljøsektoren, gjenvinningsindustrien, råvareindustrien og gjenvinningsstasjonene.

Det første eksempelet er hentet fra plastgjenvinningsindustrien, der programvaresystemene Delivery Inspection og ScanMobile snakker sammen.

«Ved innlevering står sjåføren selv for registrering og kontroll, og dokumenterer de innleverte produktene med data fra brovekt og bilder. Dette gir både kunden og firmaet en vesentlig besparelse. Plassoperatøren har tilgang til alle disse registreringene og kan via pålogging på ScanMobile overvåke veieprosessen og utarbeide mottakskontroll og dokumentasjon», sier Geirr Franang.

Det andre eksempelet dreier seg om sjåførens innveiing av metallskrot.

«Mange steder fyller plassoperatøren ut en håndskrevet lapp med informasjon om vekt og metallprodukter, og går etterpå inn og leverer lappen på kontoret. Her blir disse dataene tastet manuelt inn i systemet, og det blir opprettet en sak», forklarer Geirr Franang og fortsetter:

«Med løsningen vår kan plassoperatøren via mobiltelefon eller nettbrett selv registrere innveiingen og opprette en kundesak. Med tilgang til systemet kan sjåføren også gjøre det selv. Registreringen kan brukes som dokumentasjon og viser også sjåførens ankomst og avgang.»

Sjåføren kan også foreta veiingen i ScanMobile, hvoretter plassoperatøren kan overta registreringen og foreta sorteringen i ScanClassifier.

Ole Levring poengterer at grunndata til fakturering automatisk blir generert ved innveiingen – det reduserer risikoen for tastefeil underveis i arbeidsgangene betydelig.

Et tredje eksempel kommer fra en shippingbedrift som også bruker ScanMobile, og der taravekten er låst.

«Når taravekten er låst, trenger ikke sjåføren å veie inn den tomme bilen etter hvert eneste lass, men kan omgå vekten og dermed spare flere timer hver dag på innveiing, som før krevde at plassoperatøren ble involvert. Nå står sjåføren selv for innveiingen og skal bare veie inn lastebilens tomvekt én gang. Det gir en stor tidsmessig gevinst for shippingbedriften», påpeker Geirr Franang.

Besparelser på jordhotellet 

ScanMobile kan også benyttes ved lagerflytting av jord som midlertidig blir oppbevart i et jordhotell eller på et større areal sammen med andre innleverte fraksjoner – det kunne også være avfallsmateriale til deponi.

«Hvis det for eksempel tas flere jordprøver, blir utgiftene automatisk overført til kundesaken, i motsetning til før hvor kunden selv skulle ha styr på disse utgiftene. Blir det fjernet 100 tonn jord fra jordhotellet, så holder programvaren styr på de nøyaktige mengdene og sikrer at det hele tiden er styr på historikken, full sporbarhet og oversikt over hvor bunkene med de enkelte fraksjonene ligger på arealet», poengtere Geirr Franang.

Innveiing, registrering og redigering kan lett utføres i ScanMobile på smarttelefon eller nettbrett, noe som også gir en stor bevegelsesfrihet på plassen. Nøyaktige data er kjernen i kundens gode forretning.   

«Dokumentasjon og rask saksbehandling gir rask fakturering, og det er noe kundene etterspør», sier Geirr Franang.

Les mer om ScanMobile-systemet her... 

Har du spørsmål?

Send oss ​​en e-post - vi kan hjelpe deg videre

Kontakt