Botek Inventering

Botek Inventering

Effektiv Lagerbeholdning

Med Botek Lagerbeholdningssystem kan man enkelt lese kundenummer på strekkode, RFID og GPS og kople det til RFID-tagens unike nummer til opptelling av eksisterende beholdere

For å kople RFID-tagens unike nummer til et kundenummer kreves det en opptelling av eksisterende beholdere. Dette gjøres enklest med en hånd-PC som rommer Botek lagerbeholdning.

Med Botek lagerbeholdning leser man kundenummer på strekkode, RFID og GPS og forbinder disse til en post.

Avlesingen skjer lett sammen med at RFID-tagen monteres på beholderen.

Botek har også programvare og produkter til å skrive ut strekkodeetiketter i ønsket format.

Smarte funksjoner

  • Utviklet til opptelling av beholdere og til å skape databaser
  • Sørg for å få betalt for alle avfallsbeholdere i innsamlingsområdet
  • Enkel å bruke
Botek-Evolution-Inventering-(NO).png

Les brosjyre

Botek Inventering

Download
Kontakt