Chassisvekt

Nøyaktig veiing direkte på bilen

Chassisvekten er konstruert til presis veiing og anvendes f.eks. ved tømming av konteinere og store dunker. Den er godkjent til finansielle transaksjoner, dvs. debitering basert på avfallets vekt.

Systemet hjelper sjåføren til å optimere bilens utnyttelsesgrad og å unngå overlast. Lasteceller monteres mellom chassis og overbygning og et display i førerhuset viser tydelig, hvor mye det er lastet samt den totale lasten.

En chassisvekt til lastegir består av: fire, seks eller åtte lasteceller, kabler, veieinstrument og kvitteringsskriver. Installasjon skjer ved nyproduksjon eller som ettermontering. Systemet kan kompletteres med PC i bilen til kjøreruter og datainnsamling, RFID-system og posisjonering.

 •  Lave investeringskostnader
  • Skriver med vekt, dato og tid
  • Kan kompletteres med PC i bilen og RFID-system

 

Smarte funksjoner

 • Presis veiing direkte på bilen
 • Godkjent ifølge STAFS 2000:1 til debitering basert på vekt
 • Økt utnyttelsesgrad
 • Unngå overlast og kostbar slitasje
 • Enkel håndtering
 • Robust konstruksjon med lang levetid

Spesifikasjoner

 • Kapisitet 30.000 kg
 • Deling 10 kg
 • Godkjenning S-212101
 • EN 45501 Klasse III alt. IIII
botek-chassisvaegt-low.png

Les brosjyre

Chassisvekt

Download

Har du spørsmål eller ønsker du att vi ringer deg?

Send oss ​​en epost - vi kan hjelpe deg videre

Kontakt