ScanX.NET - effektiv styring og administrasjon av dataregistreringer fra brovektssystemer

ScanX.NET er et moderne, intuitivt og skalerbart IT-system for registrering og håndtering av data fra brovekter og andre heavy-duty industrivekter i miljøsektoren, entreprenørbransjen, gjenvinningsindustrien, råstoffbransjen, landbruket og mange andre.

Scanvaegts IT-system og veieløsninger er godkjent av Welmec og EU for visning av veieresultater og utskrift av gyldig veieseddel på sjåførterminaler til bruk for avregninger i samsvar med EUs direktiv om ikke-automatiske vekter 2009/23/EF. 

Håndtering av en lang rekke oppgaver

Systemet kan styre data i real-tid fra en eller flere vekter samtidig og håndterer en rekke oppgaver, bl.a. vektregistrering, rapportering, betaling, trafikkstyring, identifisering, fakturering og mange andre oppgaver.

ScanX.Net kan også styre flere produksjons- eller behandlingsanlegg med forskjellige geografiske beliggenheter og dele opp data fra de forskjellige anleggene i den samme databasen.

Allsidig, modulbasert system

Den modulære systemdesignen til ScanX.NET gir stor fleksibilitet og sikrer optimal tilpasning til den enkelte løsningen. Systemet kan enkelt bygges ut med både standardmoduler og kundetilpassede moduler når bedriften og løsningen vokser eller endrer seg. Som standard har ScanX.NET moduler til bl.a. avfallsregistrering, rapportering, betaling, trafikkstyring, identifisering, fakturaberegning og mye mer.

Brukervennlig registrering

Kommunikasjon og registrering mellom ScanX.NET og veieterminalene på stedet gjøres sikkert og effektivt. VT-terminalens store prosessorkraft og den tydelige, godt lesbare skjermen med presis trykkoverføring på skjermtaster gjør det enkelt og raskt å foreta registreringer.

Godkjent av Welmec og EU for visning av veieresultat

Scanvaegts veieløsninger er godkjent av Welmec og EU iht. direktiv 2009/23/EF for visning av veieresultater fra en eller to vekter.

Som den eneste leverandøren av brovektsløsninger i Skandinavia har Scanvaegt Systems 30. juni 2020 oppnådd godkjennelse for visning av veieresultater og utskrift av gyldig veieseddel på sjåførterminaler til bruk for avregninger i samsvar med EUs direktiv om ikke-automatiske vekter 2009/23/EF.
Den myndighetspåkrevde testen er utført av Force Technology i overensstemmelse med OIML R76:2006 and EN45501:2015.

Les mer her...

Kontakt