ScanX ScanLoader

Effektiv registrering på nettbrett og smarttelefon

ScanLoader er et smart, skybasert system der en operatør på en effektiv måte ute på plassen kan registrere veiinger og kundeopplysninger på et nettbrett eller en smarttelefon.

ScanX.NET ScanLoader-modulen er utviklet spesifikt for enkel og effektiv registrering i pukk, grus, gjenvinningsbransjen og råstoffutvinningsindustrien. Alle registreringer gjøres raskt på et nettbrett eller en smarttelefon av operatøren ute på plassen.

Enkel og rask arbeidsprosess 

Sjåføren registrerer lastebilen med bilnr./ID, varenr. og ønsket mengde på terminal eller brovekt. Deretter får sjåføren angitt kjøreveiledning og kan kjøre direkte til hjullasteren på lastestedet. Dataene som blir registrert, overføres i mellomtiden til ScanLoader-modulen på operatørens nettbrett. Her kan man se hvilken mengde materiale lastebilen skal ha utlevert. Når lastebilen er lastet, taster operatøren inn vekten og avslutter registreringen.
Lastebilen veies på nytt på brovekten, og veiedata overføres til ScanX.NET og sammenkobles med registreringen. 

Alternativt kan lastebilen kjøre direkte til hjullasteren på lastestedet uten å registrere seg på terminal/brovekt. Her sørger operatøren i hjullasteren for å registrere lastebilen. Deretter laster han lastebilen med materialet, registrerer vekten til kunden og avslutter registreringen. Så overføres veiedata til ScanX.NET.

Kundene siger;

“Produksjonstallene mine her er høyere nå enn de var før. I dag kan jeg fylle vaskemaskinen en eller to ganger mer enn før. Og siden planten vasker 34-35 tonn pr. vask / kvart, så gir det opptil 70 tonn ekstra pr. dag, som kan legges til den daglige produksjonen av 600-1100 tonn vasket grus ”.

PLATSJEF ROBERT THALER, FREIBERG GRUPPEN 

Les hele casen om ScanLoader-systemet her... 

Effektivt system

På nettbrettet/smarttelefonen kan operatøren utføre flere oppgaver, bl.a.: 

  • Taste inn materialets vekt eller markere det som lastet på de respektive registreringene 
  • Registrere en lastebil på nytt hvis den er kjørt inn uten registrering på terminal/brovekt 
  • Endre allerede inntastede data på registreringen 
  • Få oversikt over registrerte kjøretøyer

Godkjent av Welmec og EU for visning av veieresultat

Scanvaegts veieløsninger er godkjent av Welmec og EU iht. direktiv 2009/23/EF for visning av veieresultater fra en eller to vekter.

Som den eneste leverandøren av brovektsløsninger i Skandinavia har Scanvaegt Systems 30. juni 2020 oppnådd godkjennelse for visning av veieresultater og utskrift av gyldig veieseddel på sjåførterminaler til bruk for avregninger i samsvar med EUs direktiv om ikke-automatiske vekter 2009/23/EF.
Den myndighetspåkrevde testen er utført av Force Technology i overensstemmelse med OIML R76:2006 and EN45501:2015.

Les mer her...

Skybasert løsning 

Modulen kjører på Scanvaegts skybaserte plattform – ScanPortal – som er integrert i ScanX.NET og utveksler data mellom nettbrett/smarttelefon og databasen.

Flere fordeler

Med ScanLoader-modulen oppnår bedriften en betydelig tidsbesparelse under registrering og veiing. Dataregistreringen skjer raskt, trafikkflyten inn og ut på plassen går lettere, og ekspedisjon ved hjullasteren foregår effektivt på nettbrettet. 

Siden registrering av data skjer digitalt og raskt er tilgjengelig på operatørens nettbrett via ScanPortal-skyen, unngår man samtidig «gående trafikk» til og fra hjullasteren – det forbedrer sikkerheten ute på plassen og øker utnyttelsesgraden på maskinene.

ScanX.NET ScanLoader.png

Les brosjyre

ScanX.NET ScanLoader

Downnload
Kontakt