Komplette bilvektsløsninger til veiing, registrering, datainnsamling og kontroll

Scanvaegt Systems designer og leverer komplette brovektsløsninger til veiing, registrering, datainnsamling og kontroll, som bidrar til kvalitet, effektivitet og økt fortjeneste.

Løsningene består av bilvekter, terminaler, trafikkstyringssystemer, overvåkningsutstyr samt IT-systemer og er designet for å håndtere bransjespesifikke oppgaver i miljøsektoren, gjenvinningsindustrien, entreprenørbransjen, råstoffindustrien, gjenvinningssentre og i landbruket.

Bilvektssortimentet vårt omfatter både fullbetongsbilvekter, stålbilvekter, bilvekter som man støper selv og flyttbare brovekter

Bilvekt
5700
6800
Længde (op til)
18 m
24 m (30 m)
Højde
45 cm
32 cm
Veiekapasitet (op til)
60 t
80 t
Special mål
Nej
Ja
Materiale
Stål - lakkert og galvanisert
Beton C45/55
Nedbygget version
Nej
Ja
Præfabrikeret fundament for fritliggende bilvekt
Nej
Ja
Præfabrikeret grube for planforsænket bilvekt
Nej
Ja
Max. akseltryk
10 t
12 t
Integreret varme i køreflade
Nej
Ja (som option)
Serviceadgang
Fra siden
Fra oven
Flytbar version
Ja
Nej

Bilvekter til alle slags veieoppgaver

Scanvaegt Systems selger komplette veiesystemer for alle former for veiing av lastebiler, traktorer og andre store kjøretøyer samt relaterte IT-systemløsninger til bl.a. miljøsektoren, landbruket, veiere m.m.

En Scanvaegt brovekt fås med veiekapasitet på opptil 100 tonn og en deling på 20/10/50 kg. De kan derfor klare praktisk talt alle veieoppgaver innen både landbruk og industri. Bilvektene er verifiserbare etter de nyeste EU-forskriftene.

Driftssikker og nøyaktig veiefunksjon

Brovektens veieceller er laget i rustfritt stål med tetthetsgrad IP68, noe som gjør dem svært driftssikre.

Et unikt konstruksjonsprinsipp gir en direkte kraftoverføring til veiecellene og sikrer et raskt og nøyaktig veieresultat. Veiecellene er plassert på elastomerlager som beskytter mot ev. sidebevegelser, dynamiske belastning og mekanisk slitasje, noe som gir en lengre levetid og lavere vedlikeholdskostnader.

Flere sterke egenskaper

Veiecellene som har en spesiell beskyttelse mot lynnedslag, som forhindrer skade på dem og sikrer kontinuerlig drift.

Det er enkel tilgang for å inspisere veiecellene, siden alle deler er lett tilgjengelig fra veiebroens side. Brovekten har ingen synlige ledninger – alle ligger inndekket i kabelrør og er dermed beskyttet mot ytre påvirkninger og f.eks. bitt fra skadedyr.

Fleksibel, skalerbar programvareløsning

ScanX.Net er et modulært, skalerbart IT-system for håndtering og administrasjon av brovektsveiinger. Systemet har en rekke standardmoduler til bl.a. avfallsregistrering, rapportering, betaling, trafikkstyring, identifisering, fakturaberegning og mye mer. ScanX.Net kan også styre flere produksjons- eller behandlingsanlegg med forskjellige geografiske beliggenheter og dele opp data fra de forskjellige anleggene i den samme databasen.

Den moduloppbygde systemdesignen til ScanX.NET-programvaren gir stor fleksibilitet og sikrer optimal tilpasning til den enkelte løsningen. Systemet kan enkelt bygges ut med både standardmoduler og kundetilpassede moduler når bedriften og løsningen vokser eller endrer seg.

Trygghet med en serviceavtale

Scanvaegt Systems stiller omfattende service- og supportfasiliteter til rådighet
for kundene sine, uansett hvor de befinner seg. Skulle det oppstå feil, er vi fort fremme, da vi rykker ut fra våre lokale servicesentre.
Serviceorganisasjonen består av kompetente teknikere og spesialister som kan servicere deg, enten ved et besøk eller via remote online assistanse.
Våre serviceavtaler sammensettes av én eller fler moduler alt etter produksjonsforholdene og ønskene til den enkelte kunden. Modulene omfatter såvel maskinvare og programvare som kalibrering.

Kontakt