Mobile veiesystemer for lastebiler

Boteks veiesystemer og chassisvekter for lastebiler er utviklet for veiing, registrering og optimalisering av avfallsinnsamling og hjelper renovasjonsselskaper med å øke effektiviteten og sikre korrekt avfallstaksering.

Veiesystemene er montert på kjøretøyet og har digitale kjørelister, identifisering av avfallsbeholdere via RFID og utstyr for automatisk veiing av avfall. Informasjon om hver tømming registreres sammen med eventuelle avvik og GPS-posisjon, og det hele rapporteres i sanntid til kontoret.

Effektivt RFID-system

RFID-systemet er utviklet med tanke på å øke effektiviteten ved bl.a. å redusere antallet glemte avfallsbeholdere, unngå tømminger hos ikke-betalende kunder, og verifisere utførte tømminger. Veiesystemet registrerer overfylte avfallsbeholdere og containere og sørger for korrekte vektdata for fakturering. Dette fungerer som et incitament for kundene til bedre sortering av gjenbruksmateriale, noe som reduserer avfallskostnadene.

Kontakt