ScanX.NET-Weighbridge-Management.jpg

ScanX.NET Weighbridge Management IT-system

Ett allsidig system for alle brovektsoppgaver

ScanX.NET er et modul-oppbygget, skalerbart IT-system for håndtering og administrasjon av veiing på bilvekter. Systemet håndterer bl.a. vareregistreringer, innberetning, betaling, trafikkstyring, identifikasjon, fakturaberegninger og mange andre oppgaver.

Den nye ScanX.NET-versjonen gir brukeren meget robuste applikasjoner - takket være .NET framework - og en softwarepakke, som fungerer med fremtidens hardware via drivere, som passer til .NET-versjonen.

Logisk oppbygde kartotek

ScanX.NET bygger på en serie stamdatakartotek, basert på én eller flere SQL-tabeller, hvor alle data lagres.

Kartotekene er satt opp på en logisk måte som gjør det enkelt å finne riktige data via hurtige og lett tilgjengelige søkemuligheter.

Facility-styring: Smidig datahåndtering 

Med funksjonen ”Facility-styring” kan man styre flere produksjons- eller behandlingsanlegg i samme system.

Hver facility representerer en enhet, f.eks. en virksomhet, en fabrikk, et anlegg e.l. I Facility-styring kan man dele opp data fra de forskellige facilities (enheter) i samme database.

Smarte funksjoner

  • Fremtidssikret system: alle deler er bygget på nyeste Windows
  • Skalerbar system-arkitektur
  • .NET teknologi: passer til fremtidige Microsoft teknologier
  • Lett og brukervennlig rapportdesign med Microsoft Reporting Tools
  • Mange kommunikasjonsmuligheter; trådet, trådløs og internet-oppkoblet
  • Skalerbart skjermbilde: tilpasses dynamisk skjerm, menyer og programdeler
scanx-net-weighbridge-management-low.png

Les brosjyre

ScanX.NET Weighbridge Management System

Download

Har du spørsmål eller ønsker du att vi ringer deg?

Send oss ​​en epost - vi kan hjelpe deg videre

Kontakt