Bradal_2.jpg
Bradal_1.jpg
Bradal_6.jpg
Bradal_3.jpg
Bradal_4.jpg
Bradal_5.jpg

Programvare skaper oversikt i skrapmetall og sparer arbeidstid

Det danske selskapet Bradals Produkthandel er inne i en periode med voldsom vekst og trenger oversikt på flere fronter. Det har skrapvirksomheten fått med ny programvare fra Scanvaegt Systems, som letter arbeidsprosessene, gir fleksibilitet og øker lønnsomheten. Bradal har for øvrig vært med på å utvikle den digitaliserte løsningen.

Bradal er i full gang med å kjøre inn Scanvaegts programvare, ScanClassifier, som moderniserer arbeidsprosessene i skrapvirksomheten. Firmaet mottar skrapmetall fra både bedriftskunder/speditører og fra privatkunder. Volummessig står speditørene for 95 prosent av alt det skrapet som blir levert inn i Silkeborg, der hovedkontoret ligger, men målt i antall innleveringer er det flest privatkunder, og de blir avregnet straks.  

Store arbeidstidsbesparelser 

Tidligere foregikk registreringen manuelt – etter innveiingen skrev operatøren vår før en seddel i hånden med opplysninger om vekt for de forskjellige innleverte metallene. Deretter gikk operatøren inn på kontoret med den håndskrevne seddelen og leverte den til en regnskapsmedarbeider som så tastet opplysningene inn i systemet og avregnet med den private kunden i kontanter, forteller Anders Holmer, som er økonomiansvarlig hos Bradals Produkthandel.

Den omstendelige, manuelle håndteringsprosessen er nå skrotet og avløst av det nye programvaresystemet.

Med den nye programvaren registrerer operatøren opplysninger om vekt og metalltyper inn på en håndholdt PC/nettbrett i samme øyeblikk som innveiingen finner sted. Deretter overføres disse dataene automatisk til regnskapsmedarbeideren, som sørger for avregningen med overføring av pengene til privatkundens konto, forklarer han.

Den nye håndteringsprosessen har ifølge Anders Holmer skapt store besparelser: Vi har nok spart en manns arbeid på den kontoen, og de ressursene kan vi så bruke et annet sted. Dessuten har vi redusert risikoen for tastefeil, forsvunne avregningssedler og misforståelser, legger han til.

Oppdatert lageroversikt - fremmer salget 

Når det gjelder bedriftskundenes innleveringer, er prosedyren en helt annen. Borte er de håndskrevne sedlene og alle “mellomregningene“. Som en del av den nye programvaren er nå automatisk registreringsskiltgjenkjenning med i pakken. Systemet gjenkjenner og identifiserer automatisk lastebilene som blir veid ved innlevering og på nytt etterpå når de er tomme. Systemet oppretter automatisk en sak med x antall innlevert tonn skrot, hvorav størsteparten er jern.

På stedet der lastebilen har tippet av skrapet, blir det satt et flagg med nummer på (som følger ordren). Som ytterligere dokumentasjon blir skrapmengden fotografert fra forskjellige vinkler, dessuten blir tidspunkter for lastebilens ankomst og avgang registrert. Senere blir mengden sortert.

Med den nye ScanClassifier-programvaren er håndteringen vår blitt mer strømlinjeformet og effektiv. Det betyr bl.a. at lageret vårt hele tiden blir oppdatert, så vi vet nøyaktig hva vi har liggende av forskjellige materialer for videresalg. Alt blir jo solgt videre“, påpeker Anders Holmer.

Vi har nok spart en manns arbeid på den kontoen, og de ressursene kan vi så bruke et annet sted. Dessuten har vi redusert risikoen for tastefeil, forsvunne avregningssedler og misforståelser.
Anders Holmer Flansmose, CFO Bradals Produkthandel

Øket vekst og lønnsomhet

ScanClassifier-programvaren fra Scanvaegt System sikrer at speditørene nå kan innlevere inn skrapet sitt – her er det snakk om sorterte, rene fraksjoner – utenfor åpningstidene i så vel Horsens som Fredericia i Danmark. Halvparten av alt det skrapet som Bradal håndterer, blir levert direkte til de to stedene. 

Det er aktivitetene i Horsens og Fredericia som har gitt oss tresifret vekst. Og med den nye programvaren kan vi realisere veksten uten å ansette flere folk, sier Anders Holmer.

Ideen til den nye programvaren oppsto da folk fra Bradal og Scanvaegt System gikk i dialog for å utvikle og forbedre bl.a. håndtering, arbeidsprosesser og lageroversikt.     

Vi er ikke helt i mål med systemet ennå, men det er ingen tvil om at vi allerede er blitt langt mer konkurransedyktige og lønnsomme“, påpeker Anders Holmer.

I tillegg til det skrapmetallet som blir solgt videre fra plassen i Silkeborg, har Bradal i løpet av de siste årene utvidet aktivitetene sine med steder på Horsens Havn og Fredericia Havn. I Fredericia er det plass til 60 000 tonn jern, som typisk blir fraktet med skip til tyrkiske smelteverk, mens kobber, aluminium og rustfritt stål blir kjørt til tyske smelteverk med lastebil. Fra Horsens blir fraksjoner som rustfritt spon fraktet med skip til kunder i Norge.

  • Har spart arbeidstid tilsvarende:
    en mand
Med den nye ScanClassifier-programvaren er håndteringen vår blitt mer strømlinjeformet og effektiv. Det betyr bl.a. at lageret vårt hele tiden blir oppdatert, så vi vet nøyaktig hva vi har liggende av forskjellige materialer for videresalg.
Anders Holmer Flansmose, CFO Bradals Produkthandel

Bradals Produkthandel – en familiebedrift med sterke tradisjoner  

Siden 1950, da virksomheten ble etablert, har Bradals Produkthandel mottatt, gjenvunnet og videresolgt alle former for metaller, både gammelt jern, nytt jern, kobber, stål osv. I dag er det 3. generasjon med Thomas Bradal i spissen som står for driften av firmaet. Han overtok etter sin far i 2003 og har siden videreutviklet forretningen og økt aktivitetene, både når det gjelder antallet kvadratmeter og mengden metaller.

Bradals Produkthandel har en klar strategi for å holde seg konkurransedyktige: høy kvalitet, lave utgifter, ensartet kvalitet, høy miljøsikkerhet og den direkte veien til personlig kontakt toppet med omfattende service.

Den gigantiske skrapsaksen som kjører igjennom 35 tonn jern i timen, skal holdes i full gang, mens utgiftene skal holdes nede. Så Bradals Produkthandel har stort fokus på å optimalisere arbeidsprosesser slik at forretningen drives så effektivt som mulig og kan skape god inntjening.

Les brosjyr

ScanClassifier IT-System 

Download

Har du spørsmål?

Send oss ​​en e-post - vi kan hjelpe deg videre

Kontakt