ScanDeklaration.jpg
ScanDeklaration_2.jpg

ScanX.NET Declaration IT-system

Registrering og sporing av materialer på deponier

Materialer som er levert inn til deponier, kan registreres og spores ved hjelp av modulen ScanX.NET Declaration. 

ScanX.NET Declaration innbefatter en hjemmeside for oppretting av deponideklarasjoner, og en godkjenningsmodul hos saksbehandleren.

Opplysninger om materialet legges inn i en deklarasjon på hjemmesiden. Deklarasjonen sendes så til deponiet, der den godkjennes eller avvises. Deretter blir det sendt en e-post/SMS til produsenten med et skjema med en strekkode. 
Når bilen ankommer skanner inn skjemaet og veies, kobles transportøren til deklarasjonen.

Operatøren utfører en visuell kontroll av de leverte materialene ved hhv. ankomst og deponering – dette kan gjøres manuelt eller ved hjelp av video. Videobildene kobles til registreringen sammen med vekt- og deklarasjonsdataene. Dette letter arbeidet og gjør det mulig å spore de innsamlede dataene.

ScanX.NET Declaration er en modul i ScanX.Net-pakken, som er et moduloppbygget, skalerbart IT-system for håndtering og administrering av veiing på bilvekter, innbefattet avfallsregistrering, innberetning, betaling, trafikkstyring, identifisering, fakturaberegning og mange andre oppgaver.

Godkjent av Welmec og EU for visning av veieresultat

Scanvaegts veieløsninger er godkjent av Welmec og EU iht. direktiv 2009/23/EF for visning av veieresultater fra en eller to vekter.

Som den eneste leverandøren av brovektsløsninger i Skandinavia har Scanvaegt Systems 30. juni 2020 oppnådd godkjennelse for visning av veieresultater og utskrift av gyldig veieseddel på sjåførterminaler til bruk for avregninger i samsvar med EUs direktiv om ikke-automatiske vekter 2009/23/EF.
Den myndighetspåkrevde testen er utført av Force Technology i overensstemmelse med OIML R76:2006 and EN45501:2015.

Les mer her...

ScanX.NET-Weighbridge-Management.png

Les brosjyre

ScanDeklaration

Download

Har du spørsmål eller ønsker du att vi ringer deg?

Send oss ​​en epost - vi kan hjelpe deg videre

Kontakt