Scandbio-1.jpg
Scandbio-2.jpg
Scandbio-3.jpg
Scandbio-4.jpg

ScandBio installerer ny Scanvaegt bilvekt i Latvia

ScandBios nye bilvektsystem styrker selskapets engasjement for å tilby 100% fornybar energi og muliggjør nøyaktige beregninger av energiverdien for flis.

Scandbio, en pioner innen leveranse og produksjon av bioenergiprodukter som varmepellets, trepulver og strøpellets til det svenske og danske markedet. Virksomheten, som driver fem fabrikker i Sverige og en fabrikk i Latvia, produserer og selger årlig ca 550 000 tonn bioenergi.

ScandBio har nylig installert et avansert bilvektsystem fra Scanvaegt ved sitt anlegg i Latvia. Dette tiltaket styrker selskapets engasjement for å tilby 100% fornybar energi til kunder innen industri, kommunale og statlige virksomheter samt private huseiere.

Beregning av energiverdien for flis

Scanvaegt Systems har tidligere levert et bilvektsystem til alle de 5 svenske fabrikkene med sentral programvare for håndtering av veiing og registrering på alle steder samt maskinvare for veiing, bildeopptak, trafikkstyring og passering. Systemet inkluderer også funksjon for prøvetaking og beregning av energiinnholdet i biomassen, inkludert registrering av nettovekt og vanninnhold, samt beregning av energiverdien for flis.

Nå har også den latviske fabrikken fått en identisk bilvektsløsning fra Scanvaegt med en ny 24 m bilvekt av type 6800 Nordic Line, komplett med kameraer for automatisk bildeovervåkning, trafikkbarrierer for styring og regulering av trafikken, passeringssystemer og utstyr for prøvetaking og energiberegning.

Det nylig implementerte systemet er et bevis på det langsiktige forholdet mellom Scandbio og Scanvaegt Systems, et forhold som har resultert i levering av toppmoderne bilvektsystemer og programvare for nøyaktig veiing og registrering. Disse systemene spiller en viktig rolle i å sikre effektiviteten i Scandbios virksomhet og muliggjør presise målinger av bioenergiens energiinnhold.

Optimalisert og sikker arbeidsprosess

Det latviske prosjektet reflekterer de tidligere suksessene fra installasjonene i Scandbios svenske fabrikker, med samme høye kvalitet på utstyret og teknologien. En ny 24 m bilvekt type 6800 Nordic Line har blitt installert, komplett med automatisert bildeovervåkning og system for trafikkstyring, som sammen garanterer en optimalisert og sikker arbeidsprosess.

Den tekniske sjefen i Scandbio, Ingemar Klaesson, deler sin tilfredshet med valget av Scanvaegt, og bemerker at det vellykkede samarbeidet og de pålitelige systemene var avgjørende faktorer i deres valg av leverandør for denne kritiske oppgraderingen.

Effektiv prosjektprosess

Suksessen til installasjonen kan tilskrives grundig planlegging og koordinering mellom Scandbios operasjonsavdeling i Sverige, Scanvaegt og Scandbio Latvia. Prosjektet gikk uten anmerkning, med en velstrukturert tidsplan som sikret en smidig prosess fra forberedelse til den endelige implementeringen av bilvektsystemet.

Hele prosjektprosessen forløp effektivt – fra første leveranser til den endelige kroningen av bilvekten:

Dag 1: Fundament for vektbroer monteres samt forberedelser for fundament til bommer og kameraer
Dag 2: Asfaltering mellom vektfundamentene, støping av fundament til bommer og kameraer samt montering av vektbroer
Dag 3: Montering av lastceller samt kabeltrekking til bommer og kameraer Dag 4: Montering, tilkobling av passasjeterminal, vektterminal, bommer og kameraer samt testing av alle funksjoner
Dag 5: Kroning av kjøretøyvekt.

Ingemar forklarer; "Når alt var på plass, stemte stort sett alt punkt for punkt, dette hadde ikke vært mulig hvis ikke samarbeidet mellom leverandør og bestiller fungerte på den måten som det gjorde".

Etter en nøyaktig og metodisk installasjonsprosess er Scandbio nå godt utstyrt for å fortsette sin produksjon og distribusjon av bioenergi med økt presisjon og effektivitet. Dette prosjektet er enda et eksempel på selskapets forpliktelse til å investere i teknologi som støtter deres visjon om bærekraft og høy kvalitet på leveranser til sine kunder.

Les mer om ScanX.NET Energy Calculation-systemet her...

Har du spørsmål?

Send oss ​​en e-post - vi kan hjelpe deg videre

Kontakt