Damifo_1.jpg
Damifo_2.jpg
Damifo_3.jpg

Damifo digitaliserer prosessene og forbedrer driften

Damifo A/S jobber med gjenbruk av byggematerialer og har som mål at mest mulig byggavfall blir gjenvunnet til noe nyttig fremfor å ende i deponi.

Damifo / Dansk Miljøforbedring, som har avdelinger tre ulike steder i Danmark, mottar materialer fra bygge- og anleggsbransjen til gjenvinning og sikrer at de blir håndtert effektivt og miljøriktig. Blant disse materialene er asfalt, blandet avfall, betong, bioaske fra forbrenningsanlegg, gassbetong og gips, jord, teglstein og forskjellige trematerialer. Etter sortering og behandling selges materialene som bl.a. knust asfalt, gjenbruksbar, knust betong, gjenbruksballast, mold og flis.

Ved mottak blir alle materialene veid inn på en brovekt og registrert med vekt, type/fraksjon, leverandør og transportør/vognmann, avtalenr. Dette er opplysninger som skal brukes til bl.a. fakturering, lagerstyring og videresalg samt til innrapportering til miljømyndighetene.

Effektiv registreringsprosess

Det kan være veldig travelt med opptil 160 biler daglig som skal veies inn og ut, så veiing og registrering må skje effektivt for å unngå ventetid og lange køer.

Den oppgaven klarer Damifo i dag med programvareløsningen ScanX.NET som de begynte å bruke våren 2021. Løsningen består av grunnmodulen samt flere tilleggsmoduler, bl.a. til styring av flere geografiske avdelinger samt import/eksport av data, e-postrapporter, kameraovervåkning og bildedokumentasjon. Programvaresystemet er skalerbart og kan bygges ut med flere moduler etter behov.

Systemet er lett å jobbe i, og det går raskere å foreta registreringene nå. Og så har vi fått økt datasikkerhet for korrekte registreringer.
Kenneth Frederiksen, Prosjektsjef Damifo A/S

Lettere, raskere og bedre overblikk 

Prosjektleder Kenneth Frederiksen har stått i spissen for implementeringen av ScanX.NET-løsningen og har ansvaret for at den daglige driften fungerer optimalt og hele tiden forbedres. Han er godt fornøyd med systemet og opplever en rekke forbedringer som han forklarer her: ”Jeg synes generelt at systemet er lett å jobbe i, og det går raskere å foreta registreringene nå. Hele jordprogrammet/avtaleprogrammet har gjort arbeidet mye lettere enn før. Og så har vi fått økt datasikkerhet for korrekte registreringer”.

Han fortsetter: ”Jeg er spesielt glad for styringen av avtalenumrene – det har gitt oss fullt overblikk og full kontroll. Nå er jeg i gang med leveranseprogrammet som inneholder forskjellige materialer og mengder. Her kan jeg opprette forskjellige leveransetyper under samme avtalenr., f.eks. hvis jorden kommer fra samme sted eller en byggeplass kommer med både tre og avfall, så kan det legges inn under samme avtalenr. Når jeg skal lage en oversikt over hva bilen har hatt med, så kan jeg bare gjøre et uttrekk på avtalenummeret”.

Styring av flere geografiske avdelinger 

Med ScanX.NET-modulen Facility Control kan Damifo administrere de andre avdelingene sine og innsamle data samt støtte dem. Kenneth forteller: ”Alt kjører på samme SQL, så alle dataene kommer til oss. Og avdelingen vår i Rødby kan kontakte oss her i Hedehusene, og så kan støtte dem direkte og f.eks. veilede sjåførene til den rette brovektsterminalen og forklare hvordan prosessen foregår. Vi kan også ”fjernstyre” terminalen og klikke på de rette stedene for sjåføren”. 

Digitalisering forhindrer feil og sparer tid 

Damifo benytter også modulen LPR, som vha. bilskiltskanner automatisk identifiserer lastbilene når de veies inn og ut på brovekten. Det gir flere fordeler, forklarer Kenneth: ”Skanningen går fort, så sjåføren sparer tid. Vi unngår også slitte plast-/ID-kort som ikke kan leses av veieterminalen og derfor viser feil”.

Oppskalerer fortsatt systemet 

Kenneth er hele tiden opptatt av å forbedre driften og utnytte ScanX.NET-løsningen til å sikre korrekte data og spare arbeidstid. Damifo har nylig implementert ytterligere to ScanX.NET-moduler – ADS/Avfallsdatasystem og Delivery Inspection til mottakskontroll.

Om grunnen til det forteller Kenneth: ”Vi skal innrapportere de mange fraksjonene til myndighetene, og her har vi valgt å ta i bruk ADS/Avfallsdatasystemet. Det registrerer avfallstype på både inngående og utgående biler, denne lagres i databasen og sørger for innberetningen til miljømyndighetene”.

Med den andre modulen – Delivery Inspection – kan Damifo lett foreta obligatorisk mottakskontroll ved innveiing av avfallsfraksjoner, registrering av avvik på de deklarerte avfallsfraksjonene med bildedokumentasjon samt utveiing av bilen.

Med Facility Control kan avdelingen vår i Rødby kan kontakte oss her i Hedehusene - så kan vi støtte dem direkte og f.eks. veilede sjåførene til den rette brovektsterminalen og forklare hvordan prosessen foregår. Vi kan også ”fjernstyre” terminalen og klikke på de rette stedene for sjåføren.
Kenneth Frederiksen, Prosjektsjef Damifo A/S

Fremtidige tiltak 

Kenneth Frederiksen har flere idéer til nye tiltak med ScanX.NET-systemet, forteller han: 

”Vi vil gjerne etablere én sentral innveiingssentral her i Hedehusene, så vi herfra kan veie bilene på de tre avdelingene våre. Det kan vi gjøre med Facility Control, hvor vi kan logge inn på de enkelte plassene”.

Les brosjyre

ScanX.NET Software System 

Download

Har du spørsmål?

Send oss ​​en e-post - vi kan hjelpe deg videre

Kontakt