ScanX.NET ScanMobile

Full mobilitet og rask ekspedisjon

ScanMobile er en ny skybasert modul som forenkler registreringsoppgaven ved inn- og utveiing av alle typer materialer. Det skjer raskt og enkelt på smarttelefonen og nettbrettet, noe som sparer mye arbeidstid og gir stor bevegelsesfrihet.

ScanMobile er et effektivt verktøy for operatøren på plassen til registrering, oppretting og redigering på mobil og nettbrett. Programvaremodulen kjører under Scanvaegts nettskysystem – ScanPortal – som gir direkte tilgang til data i ScanX.NET-systemet, uansett hvor man befinner seg.

Modulen støtter både engangsveiinger og dobbeltveiinger. Via ScanPortal kan man koble en bilvekt til ScanMobile slik at veieresultatene overføres direkte fra vekten til registreringen. I forbindelse med veiing på bilvekt sjekker ScanMobile også om det er ro på vekten – det forhindrer unøyaktige veieresultater.

Full mobilitet for personalet

Da ScanMobile kjører på smarttelefon og nettbrett, kan systemet brukes hvor som helst. Alle data lagres i ScanX.NET. Det gjør ScanMobile til en 100 % mobil løsning med fri bevegelighet for personalet.

Full styring og effektiv ekspedisjon

ScanMobile er et komplett system med enkle funksjoner der operatøren kan løse alle oppgaver med:

  • Oppretting av ny registrering
  • Redigering av en ikke-avsluttet registrering – f.eks. endre varenummer
  • Overføring av veieresultat fra tilkoblet vekt
  • Manuell inntasting av veieresultat
  • Oppretting av midlertidig tara/tomvekt – den nullstilles automatisk én gang i døgnet
  • Avslutning av registrering
  • Utskrift av veieseddel på tilkoblet skriver

Direkte tilgang til ScanX.NET Delivery Inspection

ScanMobile har snarveistast til modulen Delivery Inspection, som benyttes til obligatorisk mottakskontroll med inspeksjon av materialet. Det betyr at operatøren i ScanMobile kan se avsluttede registreringer i Delivery Inspection og registrere ev. avvik samt omklassifisering – raskt og effektivt.

ScanMobile_2.png

LES BROSJYRE

ScanX.NET ScanMobile

Download
Kontakt