IT-systemer for mobile veiesystemer

Scanvaegt Systems leverer programvare for å planlegge, optimalisere, utføre og rapportere innsamling med automatisk registrering av tømming. Systemet gir full oversikt over kunder, containere, biler og sjåfører.

Systemet består av flere programvarepakker.

Det er et program for driftsledere og annet administrativt personale, som utgjør et effektivt verktøy for å planlegge, lede, kontrollere, rapportere og optimalisere innsamlingsarbeidet.
Det er også et program som brukes i lastebilen. Dette programmet viser den aktuelle ruten for sjåføren, som enkelt finner den neste containeren på listen med navigasjonshjelpen. Når en tømming er utført, rapporteres den til serveren og eventuelle avvik rapporteres direkte tilbake til kontoret.

Scanvaegt Systems leverer også maskinvare til de funksjonene som understøtter kommunikasjonen.

Kontakt