ScanPlant-NG_LabelDesigner.jpg

ScanPlant-NG LabelDesigner

Fleksibel etikettdesign

Fleksibel etikettdesign

ScanPlant NG LabelDesigner er et brukervennlig system for etikettdesign som gjør det raskere og enklere å konfigurere nye etiketter. Etikettene kan fritt designes med alle typer tekst, grafiske symboler, linjer, rammer og strekkoder, også 2D-strekkoder som Datamatrix og QR.

Systemets logiske funksjoner og det visuelle grensesnittet er raskt og enkelt å bruke og gir en optimal brukeropplevelse. Etikettene vises i WYSIWYG-modus med realistiske, faktiske produktdata, og skrives ut nøyaktig slik designet vises på skjermen, dermed er det mulig å unngå flere kompliserte og tidkrevende testutskrifter.

Design av alle slags etiketter 

ScanPlant LabelDesigner er et fleksibelt system som kan designe mange etiketttyper som for eksempel:
• Butikketiketter med produktbeskrivelser, ingredienslister, næringsverdier, lagringsinstrukser, emballasjedato, best før dato, sporbarhetsdata med batchnummer, opprinnelse, leverandørdata og nettovekt, mulig pris per kg og sluttpris
• Eskeetiketter i henhold til GS1-retningslinjer med 1D- eller 2D-strekkoder
• GS1-standard A5-palleetiketter med SSCC-strekkoder
• Fraktetiketter

Alle slags skrifttyper, tegn og strekkoder

LabelDesigner bruker standard Truetype-skrifttype fra Windows. Det gjør det mulig å bruke bedriftens egendefinerte skrifttyper, slik at du får profilert produktet på best mulig måte.

Systemet bruker Unicode-skrifttyper, det gjør det enkelt å lage etiketter med utenlandske tegn, f.eks. greske, kinesiske, arabiske eller russiske tegn. I tillegg kan tekstene alltid kopieres direkte fra andre Windows-programmer til etiketten.

ScanPlant LabelDesigner støtter også alle strekkodetyper som brukes av næringsmiddelindustrien: EAN, GS1 128, INT 2 OF 5, ITF14 samt 2D-strekkodetyper som QR og Datamatrix.

Automatisk fremheving av allergener

Som standard, har Scanplant LabelDesigner innarbeidet en allergenfunksjon som - basert på en liste over allergifremkallende ingredienser - automatisk fremhever de allergifremkallende ingrediensene på etiketten, hvis de er til stede i produktet, som myndighetene krever

Rask konfigurering av datafelt

LabelDesigner-modulen er en fullstendig integrert løsning i ScanPlant NG Manufacturing Execution System der data er lokalisert i en SQL-database. Det vil si at det ikke er noen kompliserte eksterne filer som må håndteres manuelt - det sparer deg for arbeidstid. Variable datafelt velges fra en liste fra ScanPlant SQL-databasen, det gjør det raskt og enkelt for brukeren å konfigurere en etikett.

Flere smarte funksjoner

En rekke smarte funksjoner i LabelDesigner gjør både designarbeidet og den daglige bruken enda mer praktisk. Etikettdesignet overføres til skriveren som et grafisk bilde, derfor skriver systemet ut en etikett svært raskt. Skriveren har ikke skrifttyper installert lokalt, og derfor er det ingen risiko for at maskinen slutter å virke på grunn av fullt minne.

Det er også mulig å lagre de allerede konfigurerte etikettene som dokumentasjon for senere bruk.

ScanPlant LabelDesigner-systemet kan brukes sammen med de mest brukte etikettskriverne, som f.eks. Honeywell og Zebra-skrivere.

Høydepunkter:

  • Utskrift av bokstaver/tegn med omriss
  • Støtter alle typer strekkoder
  • Rask konfigurering av datafelt
  • Automatisk fremheving av allergener
  • WYSIWYG-visning og -utskrift
  • Fleksibel design av alle typer etiketter
  • Hurtigutskrift av etiketter
ScanPlant LabelDesigner.png

Les brosjyre

ScanPlant-NG LabelDesigner

Download
Kontakt