Norilia.jpg

Automatisk registrering, veiing og styring av sporbarhetsdata

I det nye hudanlegget har det danske selskapet Himmerlandskød A/S
implementert en effektiv produksjonsprosess med ScanPlant NG-systemet for rask kvalitetsbestemmelse og full sporbarhet av huder, noe som bidrar til å oppnå høyere salgspriser.

Den 1. april åpnet Himmerlandskød A/S dørene til sitt nye hudanlegg i Rødkjærsbro, Danmark. Her mottar de hvert år fra egne slakterier 110 000 stk. storfehuder, som blir kjølt ned, kvalitetskontrollert og sortert. Skinnene selges gjennom Norilia Nordic AS, som er en joint venture mellom Himmerlandskød A/S og Norilia AS i Norge.

Himmerlandskød A/S har vært ambisiøse med prosjektet og satt opp en rekke kriterier som det nye produksjonssystemet må kunne oppfylle. Systemet måtte være automatisert og samtidig håndtere følgende oppgaver:

 • Sikre høy kvalitet på de ferske storfehene med rask nedkjøling
 • Veie og klassifisere hudene etter rase, kvalitet, vekt
 • Sortere hudene etter rase, kvalitet og vekt
 • Styre sporbarhetsdata for hudene
 • Automatisk generere avregningsvarenr. samt salgsvarenr. med sporbarhetsdata

Når Himmerlandskød A/S mottar hudene, er det viktig at de raskt kommer gjennom produksjonen og blir kjølt ned. Produksjonssjef Søren Andersen forklarer om prosessen: "For å bevare en høy kvalitet på hudene til videre bearbeidelse kreves det at de blir kjølt ned så raskt som mulig og så godt som mulig. Vi får hudene ned på en svært lav temperatur i løpet av ca. 9. min. – det bidrar til å bevare den høye kvaliteten".

Utfordring

 • Kvaliteten på hudene forverres raskt ved for høy temperatur
 • Mange forskjellige parametere inngår i hudens kvalitetsbestemmelse
 • Vanskelig å håndtere og administrere sporbarhetsdata, knyttet til de enkelte hudene
 • Oversikt over huder på lager for disponering till salgsordrer

Løsning

 • Automatisk veiesystem i transportbånd sørger for rask transport av huder for kjøling
 • IT-system for kvalitetsbestemmelse og automatisk registrering av kvalitetsparametere
 • Sporbarhetssystem for håndtering og administrering av alle sporbarhetsdata gjennom hele prosessen
 • Integrasjon mellom ScanPlant Order Manager og SAP

Verdi

 • Høy kvalitet sikrer bedre salgspriser
 • Optimalisert arbeidsflyt og store tidsbesparelser
 • 100% sporbarhet av hudene gir høyere priser
 • Komplett lageroversikt sørger for rask ordrebehandling

Registrering og styring av data gjennom produksjonen

For å styre produksjonsprosessen gjennom fabrikken valgte Himmerlandskød å investere i et nytt manufacturing execution system: Scanplant NG. Dette systemet registrerer kvaliteten på hedene, bestemmer sorteringen ut fra kvalitet og holder styr på både varenumre, sporbarhet og lagerbeholdning samt forsendelse.

Huden tildeles automatisk et avregningsvarenr. som matcher vekt, kvalitet og stamopplysninger. På samme måte tildeles huden et salgsvarenr. som er basert på kvalitet, vektklasse og rase. Gjennom hele prosessen holder Scanplant-systemet styr på hudenes avregningsvarenr. samt det tildelte salgsvarenr., inkl. sporbarhetsdata.

Søren Andersen forteller: "Vi kan styre data hele veien gjennom produksjonen – det fungerer ganske fint. Vi får lynraskt etablert de sporbarhetsdataene på hvert enkelt hud som vi har behov for. Og så bruker vi det når hudene sorteres – det er jo et automatisert anlegg som deretter sorterer hudene. Det skjer ut fra kvalitetsregistreringen og vektresultatet samt de opplysningene vi har fra CHR-registeret om dyrets opprinnelse".

Han fortsetter: "Dyrene har et CKR-nr. der alle opplysningene ligger – og det har vi valgt å bruke som det unike nr. i produksjonssystemet vårt. CKR-nr. følger huden, fra det ankommer til fabrikken og til det forlater fabrikken. Og så har vi 100 % sporbarhet, der vi kan tilby kundene våre opplysninger om hvor dyret er vokst opp, hvor gammelt det er, hvilken type og rase det er – vi kan til og med gå tilbake og se hvilken mor og far dyret hadde".

Sporbarhetsdata er et kvalitetsparameter

Til spørsmålet om sporbarhetsdata er et viktig kvalitetsparameter for firmaets kunder, svarer Søren Andersen; "Vi er et av de få hudanleggene som kan levere 100 % sporbarhet på de hudene vi selger. Vi vil gjerne tydeliggjøre opprinnelsen til huden – så når et firma i Italia produserer en flott sofa eller en dyr veske, så kan de sette på et opprinnelsesmerke som dokumenterer at huden, som er brukt, stammer fra en økologisk ku i Danmark".

Han fortsetter: "Kombinasjonen av hudenes høye kvalitet og sporbarhetsdata gjør at vi kan få en bedre pris".

 • Sporbarheten på hudene:
  100%
Vi er et av de få hudanleggene som kan levere 100% sporbarhet på storfehuder. Og kombinasjonen av hudenes høye kvalitet og sporbarhetsdata gjør at vi kan få en bedre pris
Søren Andersen Produksjonssjef

Synkronisert produksjons- og dataflyt

Produksjonsprosessen er designet slik at hudene håndteres effektivt med automatisk veiing og registrering.

Etter varemottak kjøres hudene til oppstart og tippes opp på et innmatingssystem. Hvert enkelt hud henges på en krok med en integrert RFID-brikke som har et unikt ID-nr., og føres på glidestangssystemet over til registrering. Her inspiserer operatøren huden og registrerer kvaliteten i ScanPlant NG-systemet på pt9000.

Øremerket med CKR-nr. skannes automatisk av en leser, og de avleste sporbarhetsdataene knyttes til brikkenummeret. CKR-nr. skrives ut på en etikett som festes på huden. Så føres huden over til automatisk registrering ved hjelp av RFID-brikken, for å sikre synkronisering.

Huden veies på glidestangsvekt nr. 1 og – basert på veieresultatet – beregnes hudens vektklasse, som knyttes til krokens brikke-nr. ScanPlant-systemet genererer nå et avregningsvarenr. som tildeles skinnet.

Så trekkes huden gjennom et isbad og videre inn i et kjølerom, der det henger i 60 min. Deretter føres den videre til automatisk registrering ved hjelp av RFID-brikken for å sikre synkronisering, og så videre til automatisk kontrollveiing på glidestangsvekt nr. 2. Basert på kvalitet, rase, vektklasse og alder sorteres huden automatisk ned i kar eller big-box.

Nå skaper ScanPlant-systemet et salgssvarenr. som tildeles kar/big-box, og det skrives ut en batch-label som settes på karet eller big-box. Så kjøres karet eller big-box på kjølelager, og dataene eksporteres til SAP. I SAP kan man nå disponere over hudene/karene og taste inn salgsordrer som overføres til Scanplants Order Manager. På grunnlag av de overførte salgsordrene kan de ferdige karene eller big-boxes nå ekspederes. I ScanPlant opprettes det et loadnr. når karene flyttes inn i lastebilen. Da kan salgsordren avsluttes, og kunden kan faktureres.

Norilia_2.jpg
Norilia_pt9000.jpg
Norilia_big-box_etikettering.jpg
Norilia_big-box-med-etiket.jpg

Et effektivt produksjonsanlegg

Himmerlandskød har i samarbeid med Norilia på ganske kort tid etablert det nye, selvstendige hudanlegget, som allerede har innfridd forventningene. Søren Andersen redegjør for resultatet: "Vi synes selv at vi har etablert et effektivt anlegg, som betjenes av bare 4 personer. Løsningen for kjøling er vi også ekstremt tilfredse med. Vi synes også selv at sporbarheten er unik – vi er en av de få bedriftene som kan levere sporbarhet på storfehuder. Det er vi også svært glade for".

Til spørsmålet om hvordan prosjektet har gått, svarer Søren: "Vi er kommet i mål med produksjonsdelen, som går etter forventningene. Det var selvfølgelig en kort innkjøringsperiode med diverse små justeringer, men det kom vi forholdsvis raskt igjennom. Scanvaegt/Accuratech har også vært svært fleksible og har vært gode til å være på standby hele døgnet rundt for å løse de utfordringene som har vært. Det har vi vært glade for. Alle små korreksjoner er løst".

Læs mere

ScanPlant NG Full Traceability

Download

Løsningen fra Scanvaegt omfatter:

 • ScanPlant NG Manufacturing Execution Systems-moduler; Order Management, Integration Management, Process Management, Label Designer, Inventory Management og Office-pakken.
 • Glidestangsvekt nr. 1 med SV10-vektindikator
 • Glidestangsvekt nr. 2 med IT6000E-vektindikator
 • 2 etikettskrivere i vanntett stålkabinett
 • 2 pt9000-produksjonsterminaler

Hvem er Norilia Nordic?

Norilia Nordic er en joint venture mellom Himmerlandskød A/S og Norilia AS i Norge. Norilia Nordic AS selger alle hudene for Himmerlandskød A/S og Norilia AS i Norge. Norilia AS er et datterselskap i Nortura-konsernet. Himmerlandskød A/S driver flere slakterier og oppskjæringsanlegg i Danmark.

Har du spørsmål eller ønsker du att vi ringer deg?

Send oss ​​en epost - vi kan hjelpe deg videre

Kontakt