Scanvaegt SP520 Process Weigher er et robust, high-speed system til dynamisk vektsortering
SP520 Process Weigher sørger for effektiv vektinndeling i inntil åtte ulike veiegrupper.

Scanvaegt SP520 Process Weigher

Automatisk veiing, sortering og fyllejustering

Scanvaegt SP520 Process Weigher er et robust, high-speed system til dynamisk vektsortering og porsjonering till minimumsvekt av produkter i fuktige produksjonsmiljøer.

Systemet har en robust og pålitelig design som tåler bruk i tøffe produksjonsomgivelser. 

Det automatiske systemet veier og kontrollerer alle produkter på en nøyaktig og rask måte og tilbyr høy presisjon og høy hastighet. Det kan benyttes til vektsortering, porsjonering till minimumsvekt og for å justere fylleprosesser med feed-back.

Nøyaktig og skånsom vektsorteing

SP520 Process Weigher sørger for effektiv vektinndeling i inntil åtte ulike veiegrupper. Inndelingen skjer raskt og skånsomt ved hjelp av en catch-arm, drop-down-belter eller flipper-arm sikrer nøyaktig partivekt og reduserer svinn.

SP520 Process Weigher kan også brukes til å sortere produkter i forhold til en forhåndsdefinert porsjons-/stykkvekt. Systemet akkumulerer kontinuerlig produktenes individuelle vekt og beregner hvilken porsjon og oppsamlings- beholder det enkelte produktet skal utsorteres i.

Regulering av fylleprosessen

SP520 Process Weigher kan regulere fyllemengden i en fylleprosess ved å bruke signaler for fylling bakover. Dersom veiesystemet oppdager at et produkt veier for mye eller for lite, vil et signal bli sendt forover eller bakover til fyllemaskinen, og deretter vil volumet økes eller reduseres i henhold til de forhåndsdefinerte vektgrensene.

Dette gjør det mulig å foreta raske endringer og unngå produkter som er for lette eller for tunge.

Scanvaegt-SP520-Compact-Sizer.png

Les mer

SP520 Process Weigher

Download

Har du spørsmål eller ønsker du att vi ringer deg?

Send oss ​​en epost - vi kan hjelpe deg videre

Kontakt