Möt de anställda på Scanvaegt Systems

Här möter du en handfull av våra anställda och kan läsa mer om deras arbete och hur det är att vara en del av Scanvaegt Systems.

Mikael Hallenborg

Mikael Hallenborg är vår Area Sales Manager i distrikt Öst och Nord.

Mikael började som servicetekniker 2003, i 2007 avancerade han till Food Process Support Specialist och 2010 till jobbet som Area Sales Manager. Så han har varit i Scanvaegt i 18 år och är en mycket tekniskt kompetent sparringpartner för kunderna med sin mångåriga erfarenhet och stora insikt i livsmedelsindustrin.

Mikael säger att det bästa med sitt jobb är att kunna hjälpa kunden att optimera sin produktion; ”Kundbesök är den bästa delen av jobbet. Extra roligt är det att finna lösningar med Scanvaegts produkter som motsvarar kundens behov och som besparar kunden stora pengar!”

Mikael har mycket kundkontakt: besök hos kunder, projektspecifikationer till kunder och skicka beställningar till kund. Det är den direkta kontakten med kunderna som driver Mikael i hans arbete.

”Största motivationen är att möta alla trevliga kunder och finna lösningar för att förbättra kundens produktion med Scanvaegt´s högkvalitetsprodukter. Den stora variationen i mitt arbete betyder mycket - dels med kunder i olika branscher och dels med Scanvaegts breda produktsortiment, vilket gör att vi kan leverera lösningar till alla branscher, säger Mikael.

Johan Söderström

Johan Söderström är vår Regional Sales Manager för västra Sverige och har varit anställd hos Scanvaegt Systems sedan 2008.

Johans huvudfokus ligger på fordonsvågar och vägning för den ”tyngre” industrin i den svenska marknaden. Johan började som serviceanställd, där han arbetade med akutservice av vågar och system, montage och montageledning samt ackrediterad kalibrering och Återkommande kontroll av vågar.

Sedan 2015 har han varit försäljningschef. Johan berättar om sitt arbete, att han har många olika arbetsuppgifter och att de föränderliga uppgifterna gör jobbet spännande: "Mitt arbete inkluderar försäljning och lösningsorientering kring fordonsvägning, vägningssystem samt passagesystem och "stand-alone" produkter. Detta med en stark närvaro hos våra kunder, där just kundens behov står i centrum”.

Johan börjar varje dag tidigt för att han måste ut i landet och träffa kunderna så att behoven kan tillgodoses på bästa möjliga sätt. Det viktigaste för Johan är inte projektets storlek eller svårighetsgrad - det är feedbacken från kunden. "Oavsett om projektet är stort eller litet, är det kul när den positiva feedbacken kommer tillbaka med ”det här blev bra” eller ”kanon, nu kan vi äntligen...”. Det är en bekräftelse och personlig drivkraft i mitt arbete att skapa mervärde för kunden”.

Enligt Johan är det bästa med Scanvaegt Systems att inte en dag är densamma: ”Ingen dag är den andra lik och Scanvaegt Systems är en mycket flexibel arbetsplats. Mycket händer alltid både internt och externt. ”

på frågan vad som är en bra kollega, svarar Johan; ”En god kollega är en uppmärksam person och som kan känna av dagsformen på övriga kollegor - en person, som tar sig tid att lyssna när det behövs, och även hjälpa till i rätt läge", avslutar han.

Richard Erpén

Richard Erpén är vår specialist inom bilvågar och fordonsvågar, industriella vågar och programvarusystem i södra regionen i Sverige.

Han har arbetat med fordonsvågar sedan 1989 och har varit en del av Scanvaegt Systems sedan 2011, där hans långa erfarenhet av bilvågslösningar skapar stort värde för kunder i Sverige. 
Richards primära arbetsuppgifter är att utforma och leverera olika vägningssystem som är optimerade efter kundens behov.

Han motiveras av att hitta lösningar och att skapa goda kundrelationer.
Richard beskriver det själv så här; ”Jag träffar många människor i mitt arbete och jag brinner för bra kundrelationer. Våra kunder finns inom många olika branscher och jag får därför insikt i flera olika tillverkningsflöden och processer. Att söka upp nya projekt och att se möjligheter där jag kan optimera lösningar efter kundens behov motiverar mig".

Richard Erpén har varit en del av Scanvaegt Systems i snart tio år och han menar att det bästa med att arbeta här är; ”Scanvaegt Systems är ett stabilt företag och vi har många bra vägningssystem och mjukvarulösningar att erbjuda kunden. Dessutom är vi ett bra team, som gör det roligt att gå till jobbet varje dag”.

Geirr Franang

Geirr är vår specialist när det gäller bilvågar och hjullastarvågar för norska kunder.

Geirr har varit anställd i Scanvaegt Systems sedan 2017 och tar hand om flera affärsområden i Norge.

Listan över hans expertis är ganska omfattande; Geirr arbetar nära tillsammans med sina kunder för att designa och erbjuda branschspecifika, innovativa lösningar till kunder inom miljösektorn, återvinningsindustrin, entreprenad, energiproduktion, råvaruindustrin, verkstadsindustrin och processindustrin.

Lösningarna är kompletta lösningar som också inkluderar relaterade programvarulösningar.

Hans huvudmål är att effektivisera arbetet och samtidigt öka vinsten för kunder som befinner sig i områdena från Vestfold, Bergen, Trøndelag, Nordland, Troms till Finnmark.

Geirr har ett starkt fokus på att säkerställa rätt lösning för kunderna. De bästa dagarna på Scanvaegt-kontoret är när han levererar just det. "Jag gillar att ha daglig kontakt med kunderna och kunna erbjuda lösningar och tjänster som optimerar deras arbetsprocesser och hjälper dem att uppnå sina affärsmål."

Förutom samarbetet med sina kunder har Geirr ett stort intresse för de mjukvarulösningar som Scanvaegt Systems erbjuder kunder. "Jag är mycket intresserad av att bidra till utvecklingen av IT-system och programvara som är speciellt utformade för att hantera jobb i enskilda branscher."

Geirrs är också mycket nöjd med de varierande uppgifterna i sitt jobb. ”Scanvaegt Systems är ett mycket mångsidigt företag, där jag arbetar med spännande utmaningar i många olika branscher."

Brian Dahl

Brian fungerar som Application Specialist på utvecklingsavdelningen, där hans uppgift bl.a. är att ställa upp kravspecifikationer på nya produkter i samarbete med sälj- och utvecklingsavdelningarna, utföra kvalitetskontroller och tester, verifiera att maskinvara och programvara är kompatibla samt att stötta sälj och utveckling. Brian har också ansvar för support av Scanvaegts egenutvecklade automatiska vågprodukter.

Brian påbörjade sin karriär hos Scanvaegt Systems år 2002 som körande servicetekniker, knuten till Holstebro-avdelningen.  Efter 10 år flyttade han till supportavdelningen på huvudkontoret, där han i flera år som Support Manager har gett support till många kunder både i Danmark och i Scanvaegts dotterbolag i Sverige, Norge, Tyskland och Polen. Här blir Brian hela tiden överraskad över hur olika marknaderna är, även om de geografiskt ligger mycket nära varandra – i Sverige är man t.ex. mycket mer automatiserad i livsmedelsproduktionen.

Det kräver flexibilitet och omställningsförmåga att sitta i en sådan sits som Brians. Men han trivs med en arbetsstation där 2 daga aldrig är likadana och där han aldrig helt vet vad dagen kommer att innehålla.

Brian motiveras i hög grad av att lösa tekniska utmaningar hos kunden – också även om det ibland kan innebära långa arbetsdagar. Han berättar: ”Vi supportfolk är helt medvetna om att för kunden betyder en minuts nedtid extra omkostnader. Därför är det ytterst tillfredsställande att snabbt få lösa problem, och samtidigt hjälpa kunder att optimera sin arbetsprocess. Själva kundkontakten är också givande, precis som den gemenskap man skapar när man arbetar med att lösa tekniska utmaningar. På så sätt handlar ens arbete inte bara om maskiner – utan lika mycket om mänskliga relationer.” 

Brian tycker att det är spännande med den nyutveckling han konstant upplever hos kunderna – som hela tiden arbetar för att automatisera sina processer. Det är vetskapen om dessa tendenser som Brian i sitt jobb som Application Specialist bidrar med, när kravspecifikationer på nya produkter ställs upp.

Om sitt jobb på Scanvaegt säger Brian: ”Det är kul att arbeta i en verksamhet där det finns goda möjligheter till personlig utveckling. Så länge man själv fångar de möjligheter som uppenbarar sig – är organisationen mycket villig att låta medarbetaren få nya ansvarsområden.”

Mikael Færch Thomsen

Mikael är Team Lead på SW-avdelningen som utvecklar programvaran ScanX.NET – ett modernt, intuitivt och skalbart IT-system för registrering och administrering av data från brovågar. Mikaels arbete är uppdelat i 2 områden. Team Lead-funktionen, som innebär att leda ett team SW-utvecklare och välja vilka uppgifter som ska prioriteras. Den innefattar också att delta i produktionsutvecklingsmöten med säljavdelningen, där en Product Road Map för kommande år fastställs. Utvecklingen av ScanX.NET är ytterst marknadsdriven, där input från säljare, tekniker och kunder spelar stor roll när en framtida road map definieras. Det är också Mikaels ansvar att rättningar av fel och önskningar om förbättringar implementeras, vilket administreras genom Jira.

Den andra delen av Mikaels jobb är själva kodningen. Mikael säger ”Jag älskar helt enkelt att koda – det är en stor motivationsfaktor för mig för att kunna skapa saker, och få dem att fungera. Att skriva kod har varit en fast del i mitt liv de senaste 30 åren.” Därför är det viktigt för Mikael att också behålla den delen av jobbet – och det finns mängder av möjligheter för honom att göra det.

Mikael njuter av att ha båda aspekterna av programvaruutveckling som en del av sitt jobb. Han säger ”Det är spännande att få den lite större bilden av marknaden och få en större inblick i produktionen hos kunden och samtidigt vara med att fatta beslut om i vilken riktning programvaruutvecklingen ska gå.”

Mikaels dag börjar oftast med ett kort morgonmöte med avdelningen, där man följer upp hur de olika projekten går, fördelar ansvarar och om Mikael har ny kunskap från kunderna och marknaden delar han denna med avdelningen. Mikael säger ”Det är ett jättebra sätt att börja dagen och det gör att alla på avdelningen har koll på uppgifternas status.”