coffeemachine.jpg
Mikael-Færch-Thomasen.jpg
Allan Hedevang.jpg

Möt de anställda på Scanvaegt Systems

Här möter du en handfull av våra anställda, som blir mer medvetna om sina arbetsuppgifter och hur det är att vara en del av Scanvaegt Systems.

Brian Dahl

Brian fungerar som Application Specialist på utvecklingsavdelningen, där hans uppgift bl.a. är att ställa upp kravspecifikationer på nya produkter i samarbete med sälj- och utvecklingsavdelningarna, utföra kvalitetskontroller och tester, verifiera att maskinvara och programvara är kompatibla samt att stötta sälj och utveckling. Brian har också ansvar för support av Scanvaegts egenutvecklade automatiska vågprodukter.

Brian påbörjade sin karriär hos Scanvaegt Systems år 2002 som körande servicetekniker, knuten till Holstebro-avdelningen.  Efter 10 år flyttade han till supportavdelningen på huvudkontoret, där han i flera år som Support Manager har gett support till många kunder både i Danmark och i Scanvaegts dotterbolag i Sverige, Norge, Tyskland och Polen. Här blir Brian hela tiden överraskad över hur olika marknaderna är, även om de geografiskt ligger mycket nära varandra – i Sverige är man t.ex. mycket mer automatiserad i livsmedelsproduktionen.

Det kräver flexibilitet och omställningsförmåga att sitta i en sådan sits som Brians. Men han trivs med en arbetsstation där 2 daga aldrig är likadana och där han aldrig helt vet vad dagen kommer att innehålla.

Brian motiveras i hög grad av att lösa tekniska utmaningar hos kunden – också även om det ibland kan innebära långa arbetsdagar. Han berättar: ”Vi supportfolk är helt medvetna om att för kunden betyder en minuts nedtid extra omkostnader. Därför är det ytterst tillfredsställande att snabbt få lösa problem, och samtidigt hjälpa kunder att optimera sin arbetsprocess. Själva kundkontakten är också givande, precis som den gemenskap man skapar när man arbetar med att lösa tekniska utmaningar. På så sätt handlar ens arbete inte bara om maskiner – utan lika mycket om mänskliga relationer.” 

Brian tycker att det är spännande med den nyutveckling han konstant upplever hos kunderna – som hela tiden arbetar för att automatisera sina processer. Det är vetskapen om dessa tendenser som Brian i sitt jobb som Application Specialist bidrar med, när kravspecifikationer på nya produkter ställs upp.

Om sitt jobb på Scanvaegt säger Brian: ”Det är kul att arbeta i en verksamhet där det finns goda möjligheter till personlig utveckling. Så länge man själv fångar de möjligheter som uppenbarar sig – är organisationen mycket villig att låta medarbetaren få nya ansvarsområden.”

Mikael Færch Thomsen

Mikael är Team Lead på SW-avdelningen som utvecklar programvaran ScanX.NET – ett modernt, intuitivt och skalbart IT-system för registrering och administrering av data från brovågar. Mikaels arbete är uppdelat i 2 områden. Team Lead-funktionen, som innebär att leda ett team SW-utvecklare och välja vilka uppgifter som ska prioriteras. Den innefattar också att delta i produktionsutvecklingsmöten med säljavdelningen, där en Product Road Map för kommande år fastställs. Utvecklingen av ScanX.NET är ytterst marknadsdriven, där input från säljare, tekniker och kunder spelar stor roll när en framtida road map definieras. Det är också Mikaels ansvar att rättningar av fel och önskningar om förbättringar implementeras, vilket administreras genom Jira.

Den andra delen av Mikaels jobb är själva kodningen. Mikael säger ”Jag älskar helt enkelt att koda – det är en stor motivationsfaktor för mig för att kunna skapa saker, och få dem att fungera. Att skriva kod har varit en fast del i mitt liv de senaste 30 åren.” Därför är det viktigt för Mikael att också behålla den delen av jobbet – och det finns mängder av möjligheter för honom att göra det.

Mikael njuter av att ha båda aspekterna av programvaruutveckling som en del av sitt jobb. Han säger ”Det är spännande att få den lite större bilden av marknaden och få en större inblick i produktionen hos kunden och samtidigt vara med att fatta beslut om i vilken riktning programvaruutvecklingen ska gå.”

Mikaels dag börjar oftast med ett kort morgonmöte med avdelningen, där man följer upp hur de olika projekten går, fördelar ansvarar och om Mikael har ny kunskap från kunderna och marknaden delar han denna med avdelningen. Mikael säger ”Det är ett jättebra sätt att börja dagen och det gör att alla på avdelningen har koll på uppgifternas status.”