IT-system

Scanvaegt Systems levererar ett modulbyggt IT-system för effektiv hantering och administration av dataposter från bilvågssystem.

ScanX.NET är ett modernt, intuitivt och skalbart IT-system för inspelning och hantering av data från brovikter och andra tunga industriella tillämpningar inom miljö, konstruktion, återvinning, råvaror, jordbruk och många andra. Systemet kan hantera realtidsdata från en eller flera vikter samtidigt och hantera ett brett spektrum av branschspecifika uppgifter.

IT-systemet kan också styra flera produktions- eller bearbetningsanläggningar med olika geografiska platser och dela data från de olika anläggningarna i samma databas.

Kontakt