Lösning till flisverk - Beräkning av vattenprocent och energiinnehåll i träflis.

Lösning till flisverk

Beräkning av vattenprocent och energiinnehåll i träflis

ScanX.Net-Energy-modulen hanterar invägning och beräkning av vattenprocent och energiinnehåll i träflis för fliseldade värmeverk för avräkning till leverantörerna.

Enkel expedition

Vid invägning av lastbilen på bilvågen tas ett prov av det utlämnade fliset. Samtidigt skriver terminalen ut ett vägningsprotokoll med ett expeditionsnummer som läggs till flisprovet.  Alla data – vikt, leverantör, expeditionsnummer osv. – överförs till Energy Calculation i administrationen och kopplas samman med befintliga stamdata.

Provet vägs på en laboratorievåg, varefter data med vikt, ID-nr och expeditionsnummer kopplas samman i Energy Calculation. Provet placeras i en värmelåda för torkning i 24 timmar. Därefter vägs den igen och uppgifterna överförs till Energy Calculation, som jämför dem med tidigare registrerade data och beräknar vattenprocent/värmevärde, som kan utgöra grund för avräkning på den gällande leveransen.

Lösningen består av:

  • Bilvåg 6200 eller 7800
  • ScanX.NET 2.4
  • ScanX.NET Energy-modul
  • VT200-Sp terminal
  • VT150
  • Precisa Precisa LS 10200G
  • Streckkodsläsare

Läs mer om vårt urval av bilvågar och fordonsvågar

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt