ScanX.NET Recycling Management - it system till ÅVC
Inpasseringssystem för återvinningscentraler

ScanX.NET Recycling Management IT-system

IT-system till enkel registrering och kontroll på återvinningscentralen

ScanX.NET Recycling Management är det optimala Inpasseringssystemet för registrering och kontroll av trafik till anläggningen och skiljan av verksamhetsavfall från privatavfall.

Enkel registrering med fullständig överblick
ScanX.NET Recycling Management är ett system för registrering och kontroll av inpasseringar till en återvinningsanläggning. 

Med ScanX.NET Recycling Management kan man på ett enkeltsätt registrera och kontrollera all trafik till anläggningen och skilja verksamhetsavfall från privatavfall. Dessutom får man full överblick över hur besöksflöderna ser ut.

Smart och flexibel programvara
Programvaran ScanX.NET Recycling Management hanterar all styrning av terminaler, bommar, mm, samt nödvändig export och import av data mot överordnande system.

ScanX.NET Recycling Management bygger på Microsofts nya .NET plattform vilket ger ett stabilt och framtidssäkert system. Med den inbyggda rapportgeneratorn får administrationen full överblick över hela besöksflödet.

Körkortsbaserat system
I ScanX.NET Recycling Management används körkort som ID-bärare för privatpersoner vilket förenklar administration och igångkörning av systemet. Företag använder separata besökskort.

ScanX.NET Recycling Management ger en mycket effektiv lösning genom minskad administration samt att stora kostnader för separata ID-kort sparas.

Robust, användarvänlig terminal med stor färgskärm
Terminalen, som är besökarens interface, är en robust och användarvänlig terminal . Genom sin stora tydliga färgskärm ges all nödvändig information till besökaren t.ex. status på antalet fria passager som finns kvar på kortet.

Som option kan terminalen även förses med samtalsanläggning för kommunikation med personal på anläggningen.

Totallösning
Scanvaegt Systems levererar en totallösning som består av programvara, terminaler, ID-kort och trafikbommar. Vi hjälper till med att hitta den optimala lösningen för just Er ÅVC med tanke på logistik, trafikintensitet, m.m.
Dina behov bestämmer!

Scanvaegt Systems är leverantör af fordonsvågar för de flesta branscher båda miljö, återvinning, entreprenad, råvaru och lantbrukssektor.

Smart features

  • Modern, driftsäker .Net-baserad programvara
  • Körkortsbaserat system
  • Tydliga terminaler med färgskärm
  • Enkel administration
  • Anpassad för nya GDPR direktivet
ScanX.NET-Recycling-Management-(SE).png

Läs broschyr

ScanX.NET Recycling Management

Download

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt