ÅVC_2023-1.jpg
ÅVC_2023-2.jpg
ÅVC_2023-3.jpg

ScanX.NET Recycling Management

Registrering och kontroll på återvinningscentralen

ScanX.NET Recycling Management är det optimala Inpasseringssystemet för registrering och kontroll av trafik till anläggningen och skiljan av verksamhetsavfall från privatavfall.

Enkel registrering med fullständig överblick 

ScanX.NET Recycling Management är ett system för registrering och kontroll av inpasseringar till en återvinningsanläggning. 

Med ScanX.NET Recycling Management kan man på ett enkeltsätt registrera och kontrollera all trafik till anläggningen och skilja verksamhetsavfall från privatavfall. Dessutom får man full överblick över hur besöksflöderna ser ut.

Smart och flexibel programvara 

Programvaran ScanX.NET Recycling Management hanterar all styrning av terminaler, bommar, mm, samt nödvändig export och import av data mot överordnande system.

ScanX.NET Recycling Management bygger på Microsofts nya .NET plattform vilket ger ett stabilt och framtidssäkert system. Med den inbyggda rapportgeneratorn får administrationen full överblick över hela besöksflödet.

Körkortsbaserat system 

I ScanX.NET Recycling Management används körkort eller streckkodkort som ID-bärare för privatpersoner vilket förenklar administration och igångkörning av systemet. Företag använder separata besökskort.

ScanX.NET Recycling Management ger en mycket effektiv lösning genom minskad administration samt att stora kostnader för separata ID-kort sparas.

Robust, användarvänlig terminal med stor färgskärm 

Terminalen, som är besökarens interface, är en robust och användarvänlig terminal . Genom sin stora tydliga färgskärm ges all nödvändig information till besökaren t.ex. status på antalet fria passager som finns kvar på kortet.

Som option kan terminalen även förses med samtalsanläggning för kommunikation med personal på anläggningen.

Totallösning 

Scanvaegt Systems levererar en totallösning som består av programvara, terminaler, ID-kort och trafikbommar. Vi hjälper till med att hitta den optimala lösningen för just Er ÅVC med tanke på logistik, trafikintensitet, m.m.
Dina behov bestämmer!

Scanvaegt Systems är leverantör af fordonsvågar för de flesta branscher båda miljö, återvinning, entreprenad, råvaru och lantbrukssektor.

Godkänd av Welmec och EU för visning av vägningsresultat

Scanvaegts vågsystem är godkända av Welmec och EU i enlighet med direktiv 2009/23/EG för visning av vägningsresultat från en eller två vågar.

Som den enda leverantören av fordonsvågslösningar i Skandinavien godkändes Scanvaegt Systems den 30 juni 2020 för visning av vägningsresultat och utskrifter av giltiga vägningskvitton på förarterminaler för användning till avräkningar i enlighet med direktiv 2009/23/EG om icke-automatiska vågar.
Testet som krävs av myndigheterna har utförts av Force Technology i enlighet med OIML R76:2006 och EN45501:2015.

Läs mer här...

Smart features

  • Modern, driftsäker .Net-baserad programvara
  • Körkortsbaserad system
  • Tydliga terminaler med färgskärm
  • Enkel administration
  • Anpassad för nya GDPR direktivet
  • Hög driftssäkerhet
ÅVC_2023.png

Läs broschyr

ScanX.NET Recycling Management

Download

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt