ScanX.NET E-mail IT-system

Automatisk e-mail med vågsedel

ScanX.Net e-mail är plug-in modul till ScanX.Net, som ger möjlighet att automatiskt maila en vågsedel till kunden eller producenten.

När det i ScanX.Net görs en 2:a vägning, mailas en kopia av vågsedeln som pdf-fil till den förutbestämda e-mail adressen, t.ex. kunden. Chauffören kan naturligtvis få utskrift av vågsedel på normalt vis.

Genom att använda ScanX.Net e-mail undgår man att vågsedlar försvinner - det finns alltid en elektronisk backup. I praktiken blir den vanliga utskrivna vågsedeln i många fall överflödig och pappershanteringen minskar.

ScanX.Net e-mail är en modul till ScanX.Net som är ett skalbart it system för hantering och administrering av vägning på fordonsvågar med funktioner som betalning, trafikstyrning, identifiering, faktureringsunderlag och mycket mer.

ScanX.NET-Weighbridge-Management.png

Läs broschyr

ScanX.NET e-mail

Download

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt