ScanX.NET E-mail IT-system

Automatisk e-mail med vågsedel

ScanX.Net e-mail är plug-in modul till ScanX.Net, som ger möjlighet att automatiskt maila en vågsedel till kunden eller producenten.

När det i ScanX.Net görs en 2:a vägning, mailas en kopia av vågsedeln som pdf-fil till den förutbestämda e-mail adressen, t.ex. kunden. Chauffören kan naturligtvis få utskrift av vågsedel på normalt vis.

Genom att använda ScanX.Net e-mail undgår man att vågsedlar försvinner - det finns alltid en elektronisk backup. I praktiken blir den vanliga utskrivna vågsedeln i många fall överflödig och pappershanteringen minskar.

ScanX.Net e-mail är en modul till ScanX.Net som är ett skalbart it system för hantering och administrering av bilvågsvägningar med funktioner som betalning, trafikstyrning, identifiering, faktureringsunderlag och mycket mer.

ScanX.NET-Weighbridge-Management.png

Läs broschyr

ScanX.NET e-mail

Download
Kontakt