Kalibrering & Verifikation av vågar

Scanvaegt Systems ackrediterade laboratorier erbjuder vågkalibrering: ackrediterad kalibrering, spårbar kalibrering, verifiering och omverifiering samt försäljning och kalibrering av vågar med spårbarhet. 

Ackrediterat laboratorium
Scanvaegts laboratorier är ackrediterade av myndigheterna och är godkända som behörigt organ av EU för verifikation av EU-typgodkända vågar. Vi är också bemyndigade att utföra lagstadgade omverifieringar i hela EU.

Kompetent prövningspersonal
Vår prövningspersonal är utbildade i att utföra spårbar kalibrering, ackrediterad kalibrering av vågar, omverifiering förstagångsverifiering av alla typer av vågar. De är bemyndigade att ufärda certifikat som dokumenterar att dina vågar uppfyller EU-kraven och kraven från de nationella myndigheterna i hela EU.

Vågkalibrering, Verifiering och Återkommande kontroll
Många företag har behov av att dokumentera att deras mätutrustning är kalibrerad på ett spårbart sätt av internationella erkända och godkända laboratorier.

Scanvaegt gruppen driver två ackrediterade laboratorier som kan erbjuda dessa tjänster:

 • Verifiering av vågar med EU-typgodkännande eller nationellt typgodkännande av klass II, III, IIII
 • Inspektion och återkommande kontroll enligt Swedacs föreskrifter
 • Ackrediterad kalibrering av vågar med beräkning av mätosäkerhet. Ackrediterad kalibrering utförs med vikter, som av nationella el. internationella laboratorier är spårbara till BIPM i Paris
 • Kalibrering och verifiering av automatiska vågar för enskilda vägningar, prismärkning och kontrollvågar (checkweighers)
 • Leverans av vikter med spårbarhet
 • Mätning på 10-5 (eller 0,001%)

Verifiering och Återkommande kontroll

Verifiering (bedömning av överensstämmelse) är en kontroll av vågan, där det provas om den motsvarar, de i typgodkännelsen fastställda, kraven. Om så är fallet utfärdas en verifikationsattest och vågen plomberas. Verifieringen får endast genomföras av ackrediterade laboratorier godkända av myndigheter.
Återkommande kontroll (Sverige) och Omverifiering (Danmark) är till för att säkerställa vågens prestanda under hela dess livslängd, även detta regleras av de nationella myndigheterna.

Ackrediterad kalibrering

Ackrediterad kalibrering är en serie provningar av vågen, som identifierar vilken förmåga vågen har att visa rätt resultat.
Ackrediterad kalibrering sker med vikter som är spårbara till kända referensnormaler och enligt, en av myndigheter kontrollerad metod.

Dokumentation

Som dokumentation utfärdas följande handlingar:

 • Verifikationsattest
 • Certificate of conformity
 • Bevis på Återkommande kontroll
 • Kalibreringscertifikat
 • Kalibreringsprotokoll
Kontakt