Kalibrering & Verifikation

Scanvaegt Systems ackrediterade laboratorier erbjuder ackrediterad kalibrering, spårbar kalibrering, verifiering och omverifiering samt försäljning och kalibrering av vikter med spårbarhet. 

Ackrediterat laboratorium
Scanvaegts laboratorier är ackrediterade av myndigheterna och är godkända som behörigt organ av EU för verifikation av EU-typgodkända vikter. Vi är också bemyndigade att utföra lagstadgade omverifieringar i hela EU.

Kompetent prövningspersonal
Vår prövningspersonal är utbildade i att utföra spårbar kalibrering, ackrediterad kalibrering av vikter, omverifiering förstagångsverifiering av alla typer av vikter. De är bemyndigade att ufärda certifikat som dokumenterar att dina vikter uppfyller EU-kraven och kraven från de nationella myndigheterna i hela EU.

Kontakt