Inspektion

Scanvaegt Systems levererar system för inspektion och kontroll av en lång rad parametrar, exempelvis vikt, volym, metallrester, främmande föremål, etikettinnehåll, etikettplacering och streckkod. 

Om produkten inte uppfyller kraven sorterar inspektionssystemet bort den och medverkar därmed till högre livsmedelssäkerhet och produktkvalitet.

Våra inspektionssystem kontrollerar att produktens innehåll och utseende uppfyller de angivna kriterierna och sorterar bort produkten om så inte är fallet. Systemen kan hantera färska, frusna, våta och torra produkter förpackade i tråg, påsar, burkar, askar och lådor.

Kontakt