This ScanPlant NG module delivers flexible label designs and - combined with system integration - ensures correct information printed on the labels
The ScanPlant NG Scanning - Weighing - Labelling module is the smart tool for creating flexible label design
The ScanPlant NG Scanning - Weighing - Labelling module supports all Scanvaegt hardware equipment
Printer-control.jpg

ScanPlant-NG Scanning • Weighing • Labelling

Effektiv och användarvänlig

Denna ScanPlant NG-modul levererar flexibel etikettdesign och - i kombination med systemintegration - säkerställer att korrekt information trycks på etiketterna. Detta gör arbetsprocesserna effektivare och antalet fel minskar.

Scanning, Vägning, Märkning

Modulen ScanPlant NG Scanning - Weighing - Labelling är ett smart verktyg för att skapa flexibel etikettdesign och för att trycka korrekt information på etiketterna.

Det är enkelt att upprätta nya etikettdesigner i denna modul, vilket sparar tid.  I kombination med systemintegration kontrolleras den information som ska skrivas ut i modulen och korrekt information säkerställs.
Detta gör arbetsprocesserna effektivare och antalet fel minskar.

Genom att skapa dynamiska etikettdesigner, kan antalet etikettdesigner minimeras.

Modulen ScanPlant NG Scanning - Weighing - Labelling stödjer all hårdvaruutrustning från Scanvaegt, t.ex. industrivågar, automatiska märkningssystem, etikettskrivare, streckkodsläsare och radioläsare (RFID:er), såväl som kontrollvågar, metalldetektorer och kalibrerare.

Modulen stödjer även kommunikation med tredjepartsutrustning såsom SCADA-system, synkameror, flödesmätare och PCL:er.

Det är möjligt att koppla en separat skrivare för att skriva ut palletiketter med totalvikt, vilken automatiskt beräknas baserat på kartongregistreringarna. 
De enskilda kartongernas variabla vikt summeras, när den fördefinierade mängden kartonger per pall nås och skrivs sedan ut på palletiketten.

Smart Concepts

Scanvaegt erbjuder flera kompletta lösningar, vilka införlivar programvara och hårdvara, för scanning, vägning, märkning och inspektion.

Bland lösningarna återfinns ABWL systems - Automatic Box Weigh Labelling - för automatisk vägning, utskrift och applicering av etiketter på kartonger och liknande produkter. Dessa system kan införliva funktioner för streckkodskontroll, viktkontroll med eventuell kassering, orderdatakontroll och förslutningsetiketter.

Innovativa lösningar

  • FLEXIBEL DESIGN
  • KORREKT INFORMATION
  • ENKEL ANVÄNDNING
Scanvaegt-ScanPlant-NG-Scanning-Weighing-Labelling.png

Läs broschyr

ScanPlant NG Scanning • Weighing • Labelling

Download

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt