ISO.jpg

Scanvaegt Systems stärker sitt varumärke genom certifiering

Scanvaegt Systems AB är sedan 2020-12-14 certifierade enligt ISO 9001 kvalitet och ISO 14001 miljö.

ISO certifieringarna är en viktig del i Scanvaegts strävan att vara en effektiv, säker och pålitlig leverantör för våra kunder. Genom att certifiera oss inom kvalitet och miljö stärker vi nu detta arbete. 

Kvalitet är ett begrepp som omfattar hela företaget och vår verksamhet. För oss handlar det om att kunna möta och överträffa våra kunders krav i en marknad som hela tiden förändras, men också att kunna bli effektivare och på det sättet kunna utveckla våra erbjudande till kunderna. 

Scanvaegt värnar om miljön och våra gemensamma resurser, att bedriva vår verksamhet och samtidigt ha ett tydligt hållbarhetstänk via tydliga miljömål är en del av Scanvaegts affär. ISO ger oss möjlighet att ständigt förbättra och strukturera detta arbete

Scanvaegt Systems AB är en del i Scanvaegt Koncernen och levererar lösningar inom vägning, datainsamling, etikettering och märkning, spårbarhet, sortering och övervakning. Scanvaegt kan erbjuda kompletta lösningar med syfte att förbättra effektivitet och lönsamhet för våra kunder. 

Scanvaegt Systemns har en rikstäckande serviceorganisation som utför service, underhåll, kalibrering, återkommande kontroll samt EG verifiering på såväl egen utrustning som andra fabrikat.

Kontakt