Scanvaegt SC505 Checkvåg

Ett effektivt verktyg för att skydda ditt varumärke

Scanvaegt SC505 är en ny low-cost, high-quality kontrollvåg för inspektion av förpackade produkter i torra packmiljöer.

Säkerställer produktkvalitet och effektiviserar produktionen

Kontrollvågen säkerställer att produkter överensstämmer med kraven för vikt, e-vägning och kvalitet genom att sortera bort förpackningar med felaktig vik eller som är förorenade med metall.

Kontrollvägningen är automatiserad och kräver färre operatörer, vilket bidrar till lägre lönekostnader. I kombination med den noggrant testade designen, höga pålitligheten och det konkurrenskraftiga priser, är SC505 en attraktiv lösning för alla högkvalitativa förpackningslinjer.

Precis, pålitlig och mångsidig

Scanvaegt SC505 är en precis, pålitlig och mångsidig lösning för en rad olika uppgifter, inklusive:

  • Eliminerar förpackningar med för låg eller hög vikt
  • Säkrar efterlevnad av e-märkningskrav
  • Kontrollerar och reglerar fyllnadsprocessen
  • Sorterar bort metallförorenade produkter
  • Samlar in produktionsdata för övervakning och statistik

Skonsam produkthantering

Scanvaegt SC505 finns med två olika bortsorteringsmetoder - T-pusher eller Air-Blast – vilka garanterar en snabb men ändå skonsam produkthantering som inte skadar produkterna.

Stall Surveillance - extra säkerhet

Kontrollvågen har en säkerhetsfunktion – Stall Surveillance som stoppar bandet om någonting fastnar eller på annat sätt hindrar bandet. Systemet tänder en röd varningslampa, visar ett felmeddelande på skärmen och skickar en stoppsignal till föregående packningsprocess för att förhindra kaos på bandet.

Kompakt design som är enkel att rengöra

SC505 finns i tre standardversioner, som alla har en kompakt design som är enkel att passa in i existerande förpackningslinjer. Den enkla och öppna konstruktionen gör det enkelt att komma åt överallt och rengöra ordentligt.

SC505 Checkweigher_ny.png

LÄS BROSCHYR

Scanvaegt SC505 Checkweigher

Download
Kontakt