ScanPlant-NG_Manufacturing-Execution-System_d.jpg (1)

ScanPlant NG - nytt manufacturing execution system förbättrar företagets intjäningspotential.

Sedan Scanvaegt Systems och Accuratech ingick ett partnerskap den 16 maj, har båda parter arbetat intensivt med  utveckling av nya hardware- och mjukvarulösningar för kunder inom livsmedelsindustrin.

Det nära samarbetet har redan resulterat i ett nytt manufacturing execution system - ScanPlant NG - som optimerar produktionsprocessen och bidrar till högre intäkter.

ScanPlant NG – Next Generation - är ett exceptionellt verktyg för övervakning i realtid och optimering av produktivitet, lager utveckling, utbyte och give-away.

Systemet innsamler data-registreringar från mottagande av varor, lagring, produktion och avsändning, som utgör grunden för den automatiska nyckel siffror och KPI’er i realtid.  Detta ger insikt, snabbare uppföljning, bättre kontroll och möjliggör snabba ingripanden, vilket kommer att förbättra företagets vinstpotential.

Högre utbyte

Med ScanPlant NG Yield Control kan även mindre avvikelser i de olika processerna upptäcks snabbt. Detta gör det möjligt att ingripa i tid, minska give-away och undvika förluster i den totala vinsten. Utbytet kan kontrolleras på olika nivåer, såsom avdelningar, dagar, skiften, operatörspartier eller hardware-utrustning.

Full Spårbarhet

ScanPlant NG tillhandahåller spårbarhet genom alla steg i produktionsflödet - från godsintag, skärning, receptvägning, bearbetning, inventering, packning och avsändning.  Detta säkerställer fullt dokumenterad spårbarhet, där de enskilda artiklarna och ingredienserna kan spåras när som helst och var som helst i processen.

Smidig Dataintegrering

ScanPlant NG är ett öppet system, som kan integreras med andra it-system såväl som med hårdvaruutrustning, inkl. 3.-parts utrustning. Detta gör det möjligt att samla in, kombinera och presentera all produktionsdata i ett enda system.

Skalbar och flexibel

ScanPlant NG består av moduler som kan kombineras för att passa exakt till din produktion och krav - lösningen kan skalas från en enda funktion och upp till ett stort komplext MES-system. ScanPlant NG har moduler til t ex Processhantering, Lagerhantering, Orderhantering, Kvalitetskontroll, Vägning & Märkning och Spårbarhetshantering.

Tidsbesparande och användarvänlig

ScanPlant NG har ett mycket användarvänligt operatörsgränssnitt med logiska funktioner och ett skärmdesign, som kan anpassas till den enskilda processen, så endast det relevanta skärminnehållet på relevant språk visas. Detta gör operationerna enkla att lära sig, sparar tid och förebygger registreringsfel.

ScanPlant NG Manufacturing Execution Systems

Vill du veta mer?

ScanPlant NG Manufacturing Execution

Klicka här
Kontakt