Scanvaegt ABWL System

Automatisk vägning, etikettering och kontroll av vikt & streckkod

Scanvaegt ABWL System väger och märker kartongen och kontrollerar samtidigt att såväl vikten som informationen på etiketten är korrekt, att etiketten är korrekt placerad och att streckkoden är läslig.

Garanti för korrekt märkta kartonger med korrekt vikt

När kartonger ska förpackas, förseglas, vägas och märkas finns det risk för fel. Felen kan vara av olika slag: vikten kan vara fel, streckkoden kan vara oläslig, etiketten kan sitta fel, innehåll och etikett stämmer inte överens.

Den typen av fel kan undvikas med hjälp av Scanvaegts ABWL System som förutom att väga och märka kartongen även kontrollerar att såväl vikten som informationen på etiketten är korrekt, att etiketten är korrekt placerad och att streckkoden är tydlig och läslig.

Om kartongen avviker från specifikationerna sorteras den bort och kastas ut på en felbana för ev. ompackning.

Integrerade kontrollfunktioner eliminerar fel

När kartongen har strappats appliceras etiketten över strappen och kontrolleras sedan av en färgskanner.

ABWL Systemet har en stoppfunktion som ser till att det bara finns en kartong på vågen i taget, så att felvägningar förhindras. 
När kartongen har vägts kopplar vägningsterminalen ihop vikten med orderuppgifterna som hämtas från företagets eget IT-system.

Sedan transporteras kartongen till etiketteringsfunktionen där vikt och orderinformation skrivs på etiketten som automatiskt appliceras på kartongens kort- eller långsida. Vilka uppgifter som ska skrivas på etiketten och hur etiketten ska se ut är helt valfritt.

Nu läser en skanner av etikettens streckkod och kontrollerar att den är läslig och att den stämmer med uppgifterna som genererats i vägningsterminalen när vikten registrerades.

Ett system med många funktioner

Scanvaegt ABWL Systemet består av

  • Etikettapplikator för applicering av etikett
  • Färgskanner för kontroll av korrekt applicering av etikett
  • Bandvåg för vägning av kartong och vägningsterminal för viktregistrering och kommunikation med IT-system
  • Transportör med centreringsenhet som skjuter kartongen på plats
  • Etikettprinter i stålkabinett och etikettapplikator
  • Skanner för efterkontroll av kundetikett och kartong.

Flexibla etikettapplikatorer

Vägnings- och etiketteringsstationens etikettapplikatorer, som har utvecklats av Scanvaegt, har en flexibel konstruktion som ger många möjligheter att placera etiketten på kollin – etiketten kan placeras på kartongens långsida, främre eller bakre kortsida, ovansida eller över kartongens kant. Applikatorerna kan även etikettera olika stora kollin samtidigt.

Etikettapplikatorerna behöver inte särskilt stort avstånd mellan kollina. Det tillsammans med deras höga appliceringshastighet gör att de kan hantera upp till 20 kollin med variabel vikt i minuten och upp till 40 kollin med fast vikt i minuten.

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt