Scanvaegts spårbarhetslösning säkerställer full spårbarhet för alla produkte

Scanvaegt Spårningslösningar

Spårning, lagerstyrning och kontroll av bästföredatum

Scanvaegts spårbarhetslösning säkerställer full spårbarhet för alla produkter ända från varumottagningen till expedieringen och vidare ut till kunden. Systemet omfattar även funktioner för lagerstyrning och kontroll av produkternas bästföredatum.

Spårbarhetssystemet gör det lätt att gå tillbaka och kontrollera vilken vara som helst och ta reda på varifrån råvarorna kom, vilka produkter råvarorna ingår i och vem färdigvarorna har sålts till.

Vid varumottagning:

Med en handskanner registreras varan som mottagen från den aktuella leverantören tillsammans med uppgift om varunr, partinr, antal, nettovikt och bästföredatum. Varan kan också kvalitetskontrolleras utifrån kriterier som transportskada, kravuppfyllande, analyscertifikat och avvikelserapport.

I produktionen:

Varor som ingår i en blandning med andra varor tilldelas ett nytt partinr/varunr. Den enskilda varan skannas med handskanner, varpå varunr, partinr, nettovikt och ev. antal registreras under det nya övergripande parti- och varunumret. När den nya blandningen är färdig registreras den på lager genom att den skannas med handskanner.

Vid expediering:

Vid expediering av order väljs kunden på en lista och ordernumret matas in. Såväl varunr, partinr som nettovikt och antal skannas och knyts till kunden. Systemet kontrollerar varorna på lager och informerar operatören om det finns varor med kort datum, så att de används till ordern.

För orderkontroll:

Vid orderpackning tas den aktuella ordern fram på etiketteringsutrustningens terminal. Samtidigt hämtas varustamdata online, varpå systemet kontrollerar om varan finns på lager.

Styrning av lagerrörelser:

Samtliga varor skannas in och ut från lager med en handskanner som överför data till det överordnade systemet. Det ger överblick över lagersituationen och varornas bästföredatum, vilket underlättar orderdispositionen.

Vid alla steg i processen görs ett registreringsutkast över alla registreringar. Detta utkast godkänns av kvalitetschefen.

Spårningslösningar

Läs broschyr

Spårningslösningar

Download

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt