Integritetspolicy för www.scanvaegt.com

Här hittar du juridisk information och detaljer om dataskyddet för innehållet på www.scanvaegt.com.

Samtycke till behandling av personuppgifter

Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev ger du samtycke till att ta emot våra e-postmeddelanden med information om våra produkter, kampanjer och nyheter. Vi behåller dina uppgifter tills det inte längre är relevant. Med detta menas att vi behåller dem tills du aktivt avregistrerar dig från nyhetsbrevet eller på annat sätt meddelar att du inte längre vill ta emot e-post från oss. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke antingen genom att använda länken för avregistrering längst ner i våra nyhetsbrev eller genom att kontakta oss på GDPR@scanvaegt.dk. Behandling av personuppgifter - denna information samlar vi in

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

A) Utgivning av nyhetsbrev med samtycke från den registrerade
B) Behandling i samband med lämnande av erbjudanden eller ifyllande av kontaktformulär

Kategorier av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter på följande sätt:

A) Uppgifter som du lämnar till oss i samband med prenumeration på nyhetsbrevet I detta sammanhang anger du följande information:

• Namn
• E-postadress
• Företagsnamn
• Postnummer/ort
• Relevanta affärsområden

Denna information används i samband med utskick av vårt nyhetsbrev. Informationen används inte i andra sammanhang och sparas tills det inte längre är relevant.

B) Uppgifter som du anger i samband med beställning av erbjudanden och kontaktformulär

• Namn
• Adress
• E-postadress
• Telefonnummer

Denna information delas med våra säljare eller annan relevant personal som kan tillgodose din förfrågan. Uppgifterna läggs in i vår kunddatabas för att kunna ge dig bästa möjliga service i samband med din förfrågan. Vi sparar därefter personuppgifter om dig eftersom vi kontinuerligt använder informationen när vi behöver kontakta dig i samband med vår dagliga verksamhet med rådgivning och försäljning av produkter och system.

Informationen används inte i andra sammanhang.

Laglig grund

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke eller i samband med ingående av ett avtal enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1.a och b.

Mottagare av personuppgifter

I samband med insamlingen av personuppgifter delar vi endast data med våra IT-leverantörer (underbiträden) för att kunna lagra och använda dina uppgifter i enlighet med ovanstående avsnitt.

Överföring till tredjeländer

Vi överför inte data direkt till tredjeländer. I vissa fall använder vi databehandlare som i sin tur använder underbiträden i tredjeländer. I dessa fall överförs endast data i enlighet med dataskyddsförordningens kapitel V.

Lagring

Vi behandlar endast dina uppgifter i den utsträckning de behövs för det syfte de samlades in för.

A) Uppgifter som du lämnar till oss i samband med prenumeration på nyhetsbrevet

Vi sparar information om ditt samtycke tills du återkallar det.

B) Uppgifter som du anger i samband med beställning av erbjudanden och kontaktformulär

Vi sparar dina uppgifter tills de inte längre bedöms vara relevanta i samband med förhandling, kontraktsförpliktelser eller enligt bokföringslagen.

Dataskydd

Oavsett hur vi tar emot dina personuppgifter kommer vi alltid att behandla dem säkert och konfidentiellt i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.

Vi använder Campaign Monitor för hantering av nyhetsbrev och kontaktformulär. Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Campaign Monitor, vilket garanterar att de följer gällande regler om skydd av dina personuppgifter.

Vi har också ingått databehandlingsavtal med tredjeparter (teknisk partner) som använder cookies. Läs mer i vår cookiepolicy.

Automatiska beslut, inklusive profilering

Vi använder inte dina uppgifter för automatiska beslut/profilering.

Cookies

Denna webbplats använder cookies. Vi använder cookies för att anpassa vårt innehåll och våra annonser, för att visa dig funktioner för sociala medier och för att analysera vår trafik. Vi delar också information om din användning av vår webbplats med våra partners inom sociala medier, annonseringspartners och analyspartners. Våra partners kan kombinera dessa data med andra uppgifter som du har lämnat till dem eller som de har samlat in genom din användning av deras tjänster. Du samtycker till våra cookies om du fortsätter att använda vår webbplats. Läs mer om vår cookiepolicy.

Ändringar

Vår integritetspolicy kan ändras från tid till annan på grund av nya regler och bestämmelser. Eventuella ändringar av denna integritetspolicy anges på denna sida.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Du har enligt dataskyddsförordningen ett antal rättigheter när det gäller vår behandling av information om dig. Om du vill utnyttja dina rättigheter, kontakta oss.

Rätt till information (insyn)

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig och viss annan information.

Rättelse

Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig själv rättade.

Rätt till radering

I särskilda fall har du rätt att få uppgifter om dig raderade innan tidpunkten för vår allmänna rutinmässiga radering inträffar.

Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Om du har rätt till begränsning får vi framöver endast behandla uppgifterna - förutom förvaring - med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller skydda en person eller viktiga samhällsintressen. I detta sammanhang bör det noteras att arkivering betraktas som ett viktigt samhällsintresse.

Du har alltid rätt att klaga till Datainspektionen.

___________________________________________________________________________________________

Contact information for data controller

Michael Pedersen – Financial Manager
Tel: +45 8678 5500 | Direct: +45 8745 8255
Johann Gutenbergs Vej 5-9, DK-8200 Aarhus N, Denmark
mipe@scanvaegt.dk | www.scanvaegt.com
CVR number: 34113416