Etikettering

Scanvaegt Systems är ”solution provider” av kompletta linjer för etikettering av både produkter, kollin och pallar

Våra etiketteringslinjer inkluderar såväl maskinvara som IT-system och trådlösa nätverk och kan även omfatta funktioner för bl.a. kontrollvägning, kvalitetskontroll, sortering och metalldetektering.

Vårt produktprogram är brett och därför kan vi ta fram flexibla lösningar särskilt anpassade till kundens produktion. Med en Scanvaegtlösning kan man applicera etiketter på både produkter, lådor och pallar samtidigt som man får överblick och ökad effektivitet.

Kontakt