IT-system

Scanvaegt Systems är leverantör av IT-system för produktionsstyrning, registrering, kontroll, spårning, expediering, rapportering och många andra uppgifter. 

Vi utvecklar och designar programvara som är målinriktad till särskilda branscher och kan samtidigt leverera hårdvara för trådlösa nätverk, datafångst och kommunikation. På så vis kan vi erbjuda våra kunder den optimala lösningen.

Kontakt