ScanPlant-Mejerisektoren_0.jpg

Digitalisering förbättrar lönsamheten och minimerar manuellt arbete

Nytt MES-system rullar ut digitaliseringen i såväl produktionen av ost som förpackningsanläggningar och mejeriernas lager. 

Med ScanPlant NG-systemet introducerar Scanvaegt Systems en totallösning för ostmejerier. Lösningen skapar transparens i arbetet med bl.a. kvalitetssäkring, lagerstatus, spårbarhet och lönsamhet.

”Små och medelstora mejerier står inför en del utmaningar i samband med digitaliseringen av deras produktion och förpackning. Som praxis ser ut idag skrivs en uppsjö av data från produktion, förpackning och lagring manuellt in i kalkylblad och handskrivna anteckningar placeras på de hyllor där osten ligger och mognar.”

Det berättar Jonathan Stavander, Area Sales Manager på Scanvaegt Systems, som är redo med det nya ScanPlant NG MES-systemet för mejerier med produktion av ost. Systemet är en skräddarsydd branschlösning som är specifikt utvecklad för mejerisektorns faktiska produktionsprocesser. 

”Vi importerar informationen om ex. spårbarhet, kvalitetssäkring och laboratoriedata till ScanPlant-systemet, som nu ger mejeriet en komplett överblick över all information. Data genereras i realtid och kan därmed användas som ett effektivt förvaltningsverktyg, från vilket mejerier enkelt kan extrahera data och exempelvis jämföra avkastningen för de olika partierna”, berättar Jonathan Stavander. 

Ökade inkomster 

ScanPlant NG MES är ett komplett fabrikssystem som bland annat övervakar produktions- och lagerutveckling samt avkastning. Systemet digitaliserar uppgifterna och skapar transparens för en lång rad parametrar, vilket inte bara säkerställer optimal drift utan även synliggör eventuella avvikelser och därmed möjliga förbättringar av avkastningspotentialen.

Komplett kontroll över ostlagret 

”Med ScanPlant-systemet, som förser alla ostar med unika streckkoder, får mejeriet en bra överblick över hur långt ostarna har kommit i mognadsprocessen, när de ska vändas, när de ska tvättas, om en duk eller annan typ av beläggning har applicerats, godkännandeprocesser samt exakt lagerstatus. Även på hyllorna placeras ostkort med unika streckkoder och därmed har man alltid fullständig kontroll över de olika partierna. Systemet digitaliserar alla registreringar – vilket minimerar risken för inmatningsfel och säkerställer full spårbarhet”, förklarar Jonathan Stavander.

”Där mejerierna tidigare bara i stora drag kunde uppskatta lönsamheten i förpackningsanläggningar och lager kan de nu mäta resultatet i realtid via exakt rapportering. Dessutom kommer ScanPlant garanterat att innebära stora tidsbesparingar, eftersom många manuella uppgifter nu är onödiga”, tillägger han.     

Sparar arbetstid och förhindrar inmatningsfel 

ScanPlant NG kan även styras i lager via handhållna terminaler och mobila enheter. Systemet har dessutom en inbyggd inmatningskontroll som förhindrar felaktiga inmatningar och säkerställer korrekta data. 

”Vi har utvecklat ett MES-system med fokus på styrning av processer via en navigationsvänlig plattform, där operatören på skärmen steg för steg guidas genom de olika kontrollerna. Det finns fantastiskt många möjligheter med digitalisering och datainsamling i ScanPlant, som kan sortera och jämföra data och ge mejerier en komplett överblick”, betonar Jonathan Stavander.   

Integration med ERP-systemet 

ScanPlant NG kan integreras med mejeriers ERP-system, så att packning sker direkt vid order och faktureringen automatiseras.

MES-systemet kan levereras som en komplett fabrikslösning. Även end-of-line-processer – som ex. checkweighing och märkning – omfattas då, men kan även säljas som moduler för ex. förpackning, lagerhållning eller spårbarhetshantering.

Fördelar med ScanPlant NG MES

  • Komplett och snabb översikt över produktionsstatus genom alla processer, fram till förpackning till kunden
  • Transparent lönsamhet med hjälp av uppföljning av materialförbrukning och arbetstid inom produktion och förpackning
  • Kort återbetalningstid
  • Produktions- och lagerkontroll samt spårbarhet av såväl tillsatser som förpackningar
  • Snabb SQL-sökning av status för ostar i produktion eller på lager
  • Kontroll över och styrning av korrekt mognadstid (inkl. utförd ostvändning), registrering av ytterligare kvalitetsparametrar i produktionen samt elektroniska omklassificeringar av ost
  • Realtidsrapportering och jämförelser med historiska data

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt