Bilwinco Revolution

- med den nya vibrator-teknologin för alla slags produkter

Bilvinco Revolution multihead weigher med den nya Linear Drive vibratorteknologin hanterar skonsam och effektiv alla slags produkter, även svåra t.ex. våta, klibbiga, oljiga produkter och ömtåliga livsmedel.

Bilvinco´s nya Linear Drive System gör det möjligt att justera vibratorfrekvens, amplitud och kurvatur för att exakt matcha produkten som skall matas fram. Den uppenbara fördelen med detta är att den nya multiheadvågen ger en ökad produktivitet på vägningslinjen och samtidigt ökar kvaliteten på de utlevererade satserna, speciellt vid hantering av våta, klibbiga och/eller ömtåliga livsmedel.

Bilwinco Revolution multiheadvåg kan levereras med 10, 12, 14, 16 och 20 behållare.

Den i nuläget mest hygieniska multiheadvågen på marknaden

En hygienisk våg är viktigt för god produktkvalit och för lång livslängd samtidigt som en hygienisk våg vid drift också reducerar konstaderna för rengörning och förkortar tiden för produktbyten.

Den nya vibratordesignen har medfört ett antal väsentliga fördelar när det gäller vågens totala hygien. Det nya chassiet har en mycket glatt yta och även slutmonterad har hela enheten mycket slät finish, där horisontella ytor är öppna och lätta att rengöra för att förhindra ansamling av smuts.

Detta tillsammans med att konstruktionen kan rengöras med högtryck 60 bar/900psi, halverar tiden för såväl periodisk rengöring som för produkt- eller förpackningsbyten, varje gång.

Bilwinco Revolution multihead weigher finns i följande kapaciteter:

RW010W  
 Produktstorlek längsta sidan Min 1-2 mm/max 110 mm
 Individuell behållarkapacitet Max 1l or max 3l
 Portioneringsnoggrannhet +/- 0,5 - 1g
 Portioneringskapacitet Upp till 30/min*
   
 RW100W  
 Produktstorlek längsta sidan  Min 1-2 mm/max 110 mm
 Individuell behållarkapacitet  Max 1l or max 2l
 Portioneringsnoggrannhet  +/- 0,5 - 1g
 Portioneringskapacitet  Upp till 165/min*
 *) Modell RW116 med dubbelt tömningssystem  
   
 RW200W  
 Produktstorlek längsta sidan  Min 1-2 mm/max 180 mm
 Individuell behållarkapacitet  5 liter
 Portioneringsnoggrannhet  +/- 0,5 - 1g
 Portioneringskapacitet  Upp till 140/min*
 *) Modell RW220 med dubbelt tömningssystem  
   
 RW300W  
 Produktstorlek längsta sidan  Min 10 mm/max 240 mm
 Individuell behållarkapacitet  10 liter
 Portioneringsnoggrannhet  +/- 0,5 - 1g
 Portioneringskapacitet  Upp till 65/min*

 

 *) Modell RW316

Bilwinco Human Machine Interface – produktivtetstatistik på dina fingertoppar

Operatörspanelen utgörs av en slät och vattentät 15” touch-screen, som gör HMI´n till den troligen största på marknaden och mycket enkel att använda. Den kan också visa all den produktionsstatistik som du sannolikt behöver.

Statistiken kan automatiskt lagras på företagsnätverk och processas centralt på kundanpassad Bilwinco programvara.

Kameror kan anslutas för övervakning av produktflödet direkt i HMI-programmet vilket sparar dyr operatörstid.

Option för anslutning till internet förenklar både uppdateringar av programvaran och service.

Läs mer om Multihead Weighers

Innovativa lösningar

  • 20-30% mindre giveaway jämfört med traditionella vågar
  • Större konstant genomströmning av svåra produkter
  • Marknadens lägsta Cost of ownership (COO)
  • Enkla och snabba produktbyten
  • Ren och slät IP67 design med ett minimum av smutssamlande skrymslen
  • Klarar rengöring med högtryck
bilwinco-revolution-low.png

Läs broschyr

Bilwinco Revolution Multihead Weighers

Download

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt