ScanPlant-NG_Stock-Management.jpg
The ScanPlant NG Inventory Management is the flexible system that can handle inventory transactions in an unlimited number of departments or locations
ScanPlant NG Inventory Management is the flexible system that can handle inventory transactions in an unlimited number of departments or locations

ScanPlant-NG Inventory Management

Förbättrar Lageröversikten

ScanPlant NG Inventory Management är ett flexibelt system som kan hantera lagertransaktioner på ett obegränsat antal avdelningar eller platser, såväl som hantera artiklar som separeras via unika identiteter eller sammanfattade i delade identiteter.

Perfekt översikt och kontroll

ScanPlant NG Inventory Management hanterar lagertransaktioner på ett obegränsat antal avdelningar eller platser.

Artiklarna separeras genom unika identiteter (pallnummer/kartongnummer etc.) eller i sammanfattade delade identiteter (produktionsnummer/batchnummer etc.).

Det är möjligt att placera artiklar på platser i flera olika dimensioner - avdelningar, rader, hyllor, ställningar och så vidare.

ScanPlant NG Inventory Management visar aktuella och tidigare lager, precis som att modulen gör det  möjligt att sortera och filtrera en sökning.  Alla lagerrapporter kan exporteras till Excel, PDF eller Word och filtreringsvillkor, bearbetningsdatum, rapportnamn och annan viktig information exporteras på samma sätt, så att du kan registrera den data du har exporterat.

Genom integration med ScanPlant NG Quality Management är det möjligt att blockera en artikel i lager och att isolera den, tills att det har beslutats huruvida artikeln ska släppas eller kasseras.

ScanPlant NG Inventory Management kan hantera många typer av registrering såsom:

  • Manuell rapportering (pekskärm)
  • Streckkod (GS1, EAN etc.)
  • RFID
  • PDA/Surfplatta

ScanPlant NG Inventory Management är tillgänglig med FIFO-alternativen (först in - först ut), vilket säkerställer att de äldsta produkterna används först i syfte att minska hylltiden.

Innovativa lösningar

  • EFFEKTIV KONTROLL
  • FLEXIBEL HANTERING
  • MINSKAT SVINN
scanvaegt-scanplant-ng-inventory-management-low.png

Läs broschyr

ScanPlant NG Inventory Management

Download

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt