Scanvaegts Pallmottagning är en komplett lösning för automatisk registrering, identifiering, kontroll och lagerstyring av pallar i fryshus och på lagerhotell.

Pallmottagning

Automatisk registrering, kontroll och identifiering

Scanvaegts Pallmottagning är en komplett lösning för automatisk registrering, identifiering, kontroll och lagerstyring av pallar i fryshus och på lagerhotell. Lösningen kan också inkorporera orderallokering, kontrollvägning och expedition.

Pallmottagningslösningen består av en station med utrustning för scanning, vägning och etikettering. Denna placeras vid varumottagningen, men kan också användas på andra ställen.

Vid ankomst och innan infrysning scannas, identifieras och vägs pallen – alt sker automatiskt. Systemet scannar leverantör-etikettens streckkod och identifierar leverantören. Förekommer flera streckkoder med olika innehåll, ser systemet till att alla scannas. Streckkoderna kan vara utformade som kompakta 2-dimensionella eller standard 1-dimensionella typer.

Systemet printar nu en ny intern ID-etikett, som automatiskt appliceras på pallen. Denna interna streckkod är formaterad så, att den kan kännas igen av all övrig utrustning inom verksamheten.

Pallen fortsätter in på vägningssektionen, där den vägs automatiskt. Viktresultatet visas på operatörterminalen. Därefter överförs data med upplysningar om leverantör och vikt via ethernet till host-systemet. Host-systemet kontrollerar om pallen har förväntad vikt, om den är korrekt identifierad m.m. och ger därefter ”OK” eller ”EJ OK” tillbaka till pallstationen.

Är pallen OK, sänds den automatiskt vidare till lager/infrysning.
Är pallen inte OK p.g.a. otillräcklig scanning, blir den stående på vågen för manuell scanning eller inknappning av löpnummer. 
Är pallen inte OK p.g.a.. felmeddelande – t.ex. fel vikt – sorteras den ut på separat bana för manuell behandling med manuellt betjänad terminalutrustning.

Under hela processen får operatören på en touch-skärm visat den aktuella statusen på förloppet:

1. Ny pall, scanning pågår. 
2. Eventuellt ”Ingen streckkod läst, scanna eller knappa in manuellt”.
3. ”Data överfört, invänta host-system”.
4. ”Fel i pall: Okänt nummer eller viktfel” (Visas bara efter manuell scanning eller inknappning) 
5. ”Pall OK” eller alternativt ”Pall avvisas”.  

Pallen kan som option redan i samband med inregistrering till lager, allokeras till en specifik order, som tidigare är nedladdad i Scanvaegt ordersystem. Om så är fallet sänds de enskilda pallregistreringarna, innehållande nytt internt pall-ID och leverantörens pallupplysningar, i retur till ERP-systemet som batch-job.

Det är också möligt att tillföra ytterligare dataloggningar, som skall utföras vid en given orderuppstart, t.ex. temperaturmätning.

Om pallarna i övrigt kan kännas igen och accepteras, sker hela varumottagningen automatiskt utan manuella ingripanden från operatörens sida.

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt