ScanPlant-NG Full Traceability

Full spårbarhet - från gård till bord eller från båt till bord

Genom att fånga all produktionsdata digitalt - från mottagning till avsändning - eliminerar ScanPlant NG Full Traceability-modulen den tidsödande manuella registreringen. Baserat på den fångade produktionsdatan, dokumenterar modulen full spårbarhet, utför mängdberäkningar och hittar relevanta artiklar i lager.

Digital fångst av all produktionsdata

Med ScanPlant NG Full Traceability kan alla enskilda artiklar och ingredienser spåras tillbaka till en given tidpunkt eller plats under processen - från gård till bord eller från båt till bord.

Modulen fångar all produktionsdata från mottagande till avsändning digitalt, och eliminerar därigenom de anställdas tidsödande manuella dokumentationsarbete.

Full Traceability-modulen kan fånga all slags spårbar data på anläggningen. Baserat på produktionsdatan, tar det bara några  sekunder att dokumentera full spårbarhet, utföra mängdberäkningar och hittar relevanta artiklar i lager.

ScanPlant NG Full Traceability kan visa den efterfrågade informationen i realtid, vilken kan presenteras som historiska data i en kundspecifik process genom ScanPlant NG Office. Genom att införliva en spårbarhetssökning, sparar du tid, eftersom dokumentationen kan genereras och visas inom några sekunder.

Innovativa lösningar

  • FULLSTÄNDIG ÖVERSIKT
  • REALTIDSINFORMATION
  • TIDSBESPARANDE
scanvaegt-scanplant-ng-full-traceability-low.png

Läs broschyr

ScanPlant NG Full Traceability

Download

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt