ScanPlant-NG_WPL_2023.jpg

ScanPlant-NG WPL Weigh Price Labelling

Intelligent och effektiv märkning

ScanPlant NG WPL är ett intelligent mjukvarusystem som säkerställer att produkterna märks med korrekt information, som exempelvis varudeklaration, ingredienser, förvaringsinformation, bäst före-datum eller EAN- och GS1-koder. 

Systemet hanterar även uppgifter om produktens ursprung och partinummer för spårning av de enskilda produkterna. ScanPlant WPL säkerställer full spårbarhet genom alla led, och har automatisk sammanställning av data till nästa nivå – från produkt till kollo och från kolli till pall.

Fullt redigerbar etikettdesign

Etiketterna kan designas fritt med text, grafiska symboler, linjer, ramar, streckkoder, inkl. 2D-streckkoder som Datamatrix och QR. Systemet använder Unicode-teckensnitt, som gör det möjligt att skapa etiketter med utländska specialtecken, t.ex. grekiska, kinesiska, arabiska eller ryska.

Alla Windows-teckensnitt kan användas för tryck – vilket garanterar den bästa produktprofileringen. Det går även att använda neutrala etiketter där stora delar av information printas inline på förpackningspacklinjerna.

Automatisk sammanställning till nästa led

ScanPlant WPL har en automatisk summeringsfunktion; när ett kolli är förpackat trycks automatiskt en kollietikett med summerade data över innehållet, t.ex. antal samt netto- och bruttovikt.  Samma funktion finns för palletering; när pallen är full printas palletiketten med summerade data automatiskt.

Ämne-, kolli- och palletiketter kan printas på samma eller separata etikettprinters. Emballageetiketterna kan förses med GS1-koder för användning för mottagande eller spårning för mottagare.

Många starka funktioner

  • Automatisk datasummeringen för total etikett
  • Full spårbarhet
  • Fritt redigerbar etikettdesign
  • Stöd för alla Windows-teckensnitt och utländska tecken
  • Kontroll med paketvikt
  • Användarvänligt operatör-skärm - användargränssnitt (OI)
  • Snabbt produktbyte med streckkodsscanner
  • Status visning av packjobb via process-bar

Snabb och effektiv drift

ScanPlant WPL gör märkning av produkterna både snabb och enkel. Uppstart av förpackningsjobb görs snabbt utifrån produkt-, order- eller paketnummer. När produkten har valts visas all relevant information på skärmen, och operatören kan packa, registrera och skriva ut etiketten.

Order- eller paketnummer gör det möjligt att skapa varianter för samma produkt, som exempelvis ska märkas med annan etikettdesign, pris eller streckkodstyp.

Som alternativ till att skriva in ett nummer, kan operatören skanna in informationen via ID-streckkod med hjälp av en streckkodsscanner. På samma sätt kan spårbarhetsdata skannas in och visas.

Om viktresultatet ligger utanför angivna gränser får operatören en varning. På skärmen visas en löpande logg, och här kan operatören göra eventuella krediteringar. Det går även att göra justeringar av innehållet på en pall.

Operatören kan när som helst tvångsavsluta en försäljningsorder, kartong eller pall.

Om en försäljningsorder packas visas ett förlopp på skärmen, så att operatören kan se hur långt packningen har kommit

Ordrar kan skapas och anpassas lokalt i ScanPlant, men kan även importeras från externa ordersystem. Här finns även möjlighet för automatisk utskrift av frakt- och/eller spårbarhetsdokument

Robust paketlösning

ScanPlant WPL kan även användas tillsammans med Scanvaegts packstation för vägning, packning och märkning med individuell vikt eller vikt/pris i streckkod. Packstationen består av Scanvaegts robusta industrivågar, pt9000-industriterminal och printer, och kan även levereras som en vattentät lösning med printerskåp i rostfritt stål som passar hård industrimiljö.

Full spårbarhet (tillval)

WPL-systemet finns med tillval som gör att systemet automatiskt registrerar vilka batcher som används till ett parti färdiga varor, samt vilka kunder som har fått varor från ett visst parti.

ScanPlant WPL.png

Läs broschyr

ScanPlant NG WPL System

Download
Kontakt