ScanPlant-NG MES

Förbättrar produktionsprocesserna – ökar intäkterna

ScanPlant NG Manufacturing Execution System är ett effektivt systemverktyg för att övervaka produktivitet, lagerutveckling, utbyte och give-away i realtid.

Registreringar från mottagning av varor, lager, produktion och leveranser utgör grunden för automatiska nyckeltal och KPI:er i realtid.  Detta ger insikt, snabbare uppföljning, bättre kontroll och möjliggör snabba åtgärder vilket kommer att förbättra företagets vinstpotential.

Mångsidig produktionsstyrning

ScanPlant NG ger dig bättre kontroll, transparens och data-uppsamling för alla processer i produktionen och har softwarelösningar för:

 • Processtyrning
 • Lagerstyrning
 • Orderstyrning
 • Kvalitetsstyrning
 • Scanning, Vägning, Märkning
 • Expedition/leveranser
 • Full Spårbarhet
 • OEE – Stopp Tids Registering
 • Åtkomstkontroll
 • Prestandaövervakning
 • Dataintegrering med andra system
 • Rapportering

Förbättra dit utbyte

Med ScanPlant NG Yield Control kan du säkerställa att även mindre avvikelser i de olika processerna upptäcks snabbt. Detta gör det möjligt för dig att vidta förebyggande åtgärder, vilket reducerar give-away och förhindrar stora förluster i den totala vinsten.

Skalbart, flexibelt och modulärt

ScanPlant NG består av moduler som kan kombineras för att passa exakt till din produktion och krav - lösningen kan skalas från en enda funktion och upp till ett stort komplext MES-system. Detta gör det möjligt för dig att ha en anpassad systemuppsättning som kommer effektivisera alla produktionsprocesser.

Full Spårbarhet

ScanPlant NG tillhandahåller spårbarhet genom alla steg i produktionsflödet - från varumottagning, uppskärning, recept-hantering, tillverkning, förädling, lager, packning och utleveranser. Detta säkerställer fullt dokumenterad spårbarhet, där de enskilda artiklarna och ingredienserna kan spåras när som helst och var som helst i processen.

Effektiv data-integration

ScanPlant NG är ett öppet system som kan integreras med andra it-system såväl som med hårdvaruutrustning, inkl. 3.-parts utrustning. Detta gör det möjligt att samla in, kombinera och presentera alla produktionsdata i ett enda system.

Tidsbesparande, användarvänlig betjäning

ScanPlant NG har ett mycket användarvänligt operatörsgränssnitt med snabba, logiska funktioner och stor skärmdesign, vilket gör betjäningen snabb och enkla att lära sig. Skärmdesignen och innehållet kan anpassas till den enskilda processen, där endast det relevanta skärminnehållet visas på det relevanta språket och där onödiga fält helt utelämnas. Detta sparar tid i användning, påskyndar driften och förhindrar registreringsfel.

Många fördelar

 • Komplett produktionskontroll
 • Full Spårbarhet
 • Driftsäker systemarkitektur
 • Skalbar och flexibel
 • Användarvänliga operationer
 • Smidig Dataintegrering
scanplant-ng-mes-low.png

Läs broschyr

ScanPlant NG Manufacturing Execution 

Download
Kontakt