ScanPlant-NG_Manufacturing-Execution-System_d.jpg
ScanPlant-NG_Manufacturing-Execution-System_c.jpg
ScanPlant-NG_Manufacturing-Execution-System_2.jpg

ScanPlant-NG Manufacturing Execution System

Förbättrar produktionsprocesserna – ökar intäkterna

ScanPlant NG är ett exceptionellt verktyg för övervakning och optimering av produktivitet, lagerutveckling, utbyte och give-away i realtid.

Registreringar från mottagande av varor, lagring, produktion och avsändning utgör grunden för den automatiska nyckel siffror och KPI’er i realtid.  Detta ger insikt, snabbare uppföljning, bättre kontroll och möjliggör snabba ingripanden, vilket kommer att förbättra företagets vinstpotential.

Allsidig produktionshantering

ScanPlant NG ger dig bättre kontroll, transparens och säker datafångst för alla processer i produktionen och erbjuder programvarulösningar för:

 • Processhantering
 • Lagerhantering
 • Orderhantering
 • Kvalitetshantering
 • Scanning, Vägning, Märkning
 • Avsändning
 • Full Spårbarhet
 • OEE - Stopptidsspårning
 • Åtkomstkontroll
 • Prestandaövervakning
 • Dataintegrering med andra system
 • Rapportering

Förbättra dit utbyte

Med ScanPlant NG Yield Control kan du säkerställa att även mindre avvikelser i de olika processerna upptäcks. Detta gör det möjligt för dig att vidta förebyggande åtgärder, vilket minskar svinn och gör att stora förluster i den totala vinsten kan undvikas.

Skalbar, flexibel och modulär

ScanPlant NG består av moduler som kan kombineras för att passa exakt till din produktion och krav - lösningen kan skalas från en enda funktion och upp till ett stort komplext MES-system. Detta gör det möjligt för dig att ha en anpassad systemuppsättning för att effektivisera alla produktionsprocesser.

Full Spårbarhet

ScanPlant NG tillhandahåller spårbarhet genom alla steg i produktionsflödet - från godsintag, skärning, receptvägning, bearbetning, inventering, packning och avsändning.  Detta säkerställer fullt dokumenterad spårbarhet, där de enskilda artiklarna och ingredienserna kan spåras när som helst och var som helst i processen.

Smidig Dataintegrering

ScanPlant NG är ett öppet system som kan integreras med andra it-system såväl som med hårdvaruutrustning, inkl. 3.-parts utrustning. Detta gör det möjligt att samla in, kombinera och presentera all produktionsdata i ett enda system.

Tidsbesparande, användarvänliga operationer

ScanPlant NG har ett mycket användarvänligt operatörsgränssnitt med snabba, logiska funktioner och stor skärmdesigner, vilket gör operationerna snabba, enkla och enkla att lära sig. Systemet möjliggör en smart anpassning av skärmdesignen till den enskilda processen, och visar endast det relevanta skärminnehållet på relevant språk och hoppar över onödiga fält.

Många fördelar

 • Komplett produktionskontroll
 • Full Spårbarhet
 • Driftsäker systemarkitektur
 • Skalbar och flexibel
 • Användarvänliga operationer
 • Smidig Dataintegrering
ScanPlant-NG-MES.png

Läs broschyr (uk)

ScanPlant NG Manufacturing Execution 

Download
Kontakt