The ScanPlant NG Order Management delivers a unique overview over production and order status, ensuring on-time delivery and preventing overproduction.
ScanPlant NG Order Management provides the administration, managers and employees with a unique overview over production and order status
ScanPlant NG Order Management can also notify the financial management system so that the orders are automatically closed
Orderpacking.jpg

ScanPlant-NG Order Management

Korrekt leverans i tid - och ingen överproduktion

ScanPlant NG Order Management tillhandahåller en unik översikt över produktion och orderstatus, vilket säkerställer en korrekt leverans i tid och förhindrar överproduktion. Modulen eliminerar även manuellt pappersarbete från produktionen och möjliggör orderstatusar online via informationsskärmar.

Smidigt effektivt orderflöde

ScanPlant NG Order Management tillhandahåller administrationen, cheferna och de anställda en unik översikt över produktions- och orderstatus, vilket säkerställer en korrekt och snabb leverans och förhindrar överproduktion. 

I processen eliminerar modulen även pappersarbete från produktionen och möjliggör orderstatusar online via informationsskärmar.

Med ScanPlant NG Order Management är det möjligt att få återkoppling på produktionsflödet, vilket överförs automatiskt till ekonomistyrsystemet i realtid, vilket gör orderflödet mer effektivt.

När de är integrerade med företagets ekonomisystem, behöver ordrarna bara skapas och upprätthållas på ett ställe.

Orderhanteringen kan även underrätta ekonomistyrsystemet så att ordrarna avslutas automatiskt när de har levererats. Detta säkerställer ett effektivt orderflöde, medan potentiella fel i orderbearbetningen minskar.

Stödjer Inköp, Produktion och Försäljning

  • Inköpsordern kopplar till leverantörsinformation, t.ex. spårbarhet och användningsdatum vid kundanspråk
  • Tillverkningsordern kopplar till råvaror till ordern, vilket möjliggör skördeberäkning per produktionsorder
  • Försäljningsordern kopplar varor till kundleveranser, och tillhandahåller en god dokumentation i händelse av kundanspråk.

Innovativa lösningar

  • INGA TRYCKFEL
  • REALTIDSÅTERKOPPLING
  • INGET PAPPERSARBETE
scavnvaegt-scanplant-ng-order-management-low.png

Läs broschyr

ScanPlant NG Order Management

Download

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt