Scanvaegt SC505 Checkweigher

Produktnyhet: Scanvaegt SC505 Checkvåg

Dedikert kontrollsystem för förpackningslinjen

 

Scanvaegt SC505 är en ny low-cost, men high-quality kontrollvåg för inspektion av förpackade produkter i torra förpackningsmiljöer.

Här säkerställer SC505 exakt viktinnehåll i paket genom att sortera bort dem med övervikt och undervikt. Det minskar give-away, säkerställer hög produktkvalitet och skyddar företagets goda rykte.

Kontroll av både förpackningsvikt, kvalitet och e-märkning

Kontrollvågen säkerställer att produkter överensstämmer med kraven för vikt, e-märkning och kvalitet genom att sortera bort förpackningar med felaktig vik eller som är förorenade med metall.

Precis, pålitlig och mångsidig

Scanvaegt SC505 är en precis, pålitlig och mångsidig lösning för en rad olika uppgifter, inklusive:

  • Eliminerar förpackningar med för låg eller hög vikt
  • Säkrar efterlevnad av e-märkningskrav
  • Kontrollerar och reglerar fyllnadsprocessen
  • Sorterar bort metallförorenade produkter
  • Samlar in produktionsdata för övervakning och statistik

Skonsam produkthantering

Scanvaegt SC505 finns med två olika bortsorteringsmetoder - T-pusher eller luftstöt – vilka garanterar en snabb men ändå skonsam produkthantering som inte skadar produkterna.

Ekonomisk, tidsbesparande lösning

Kontrollvägningen är automatiserad och kräver färre operatörer, vilket bidrar till lägre lönekostnader. I kombination med den noggrant testade designen, höga pålitligheten och det konkurrenskraftiga priset, är SC505 en attraktiv lösning för alla högkvalitativa förpackningslinjer.

Smart features

  • Airblast reject
  • High-speed weighing
  • Stop-on-Detect
  • Stall Surveillance
Läs mer om Scanvaegt SC505 Checkvåg

Extra säkerhet med Stall Surveillance 

Kontrollvågen har en säkerhetsfunktion – Stall Surveillance som stoppar bandet om någonting fastnar eller på annat sätt hindrar bandet. Systemet tänder en röd varningslampa, visar ett felmeddelande på skärmen och skickar en stoppsignal till föregående packningsprocess för att förhindra kaos på bandet.

Kompakt design som är enkel att rengöra

SC505 finns i tre standardversioner, som alla har en kompakt design som är enkel att passa in i existerande förpackningslinjer. Den enkla och öppna konstruktionen gör det enkelt att komma åt överallt och rengöra ordentligt.

Kontakt