The ScanPlant Process Module provides a unique overview of the entire production, presenting the efficiency on the production lines
The ScanPlant NG Process Module handles all the steps in the production from the reception, consumption and production
ScanPlant NG Process ensures registrations, which will save time for the employees and provide a more effective utilization
ScanPlant NG Process supports all units of products and materials

ScanPlant-NG Process Management

Optimerar produktivitet och resurser

ScanPlant NG Process Management ger en unik översikt över hela produktionen, inklusive effektiviteten hos produktionslinjer, skördar, svinn och andra nyckeltal - detta gör det möjligt att optimera prestandan och skörda mer effektivt.

Övergripande Processtransparens

ScanPlant NG:s Processmodul hanterar alla steg i produktionen, från mottagning, förbrukning och produktion av varor till avsändning av färdiga varor.

Modulen kan anpassas till enskilda krav och ger en unik översikt över hela produktionen, inklusive effektiviteten hos produktionslinjer, skördar, svinn och andra nyckeltal - detta gör det möjligt att kontrollera processerna mer effektivt.

Nyckeltalen för produktionen, såväl som KPI:erna kan övervakas i realtid, såväl som historiskt.

ScanPlant NG Process stödjer alla enheter för produkter och material, inklusive råvaror, halvfabrikat, kryddor, förpackningar och övriga förbrukningsvaror. All registrering görs elektroniskt med datakontroll av registreringarna, vilket eliminerar pappersarbete i produktionen.

ScanPlant NG Process säkerställer registreringar, vilket kommer att spara tid för de anställda och tillhandahålla en mer effektiv användning av produktionsresurserna.

Genom integration med modulen Full Traceability, är det möjligt att automatiskt skriva ut relevant spårbarhetsinformation, såväl som att varna operatören för att inte använda produkterna tillsammans med viss spårbarhetsdata.

Genom att kombinera processdatan med tillgänglig data från produktionen eller ERP-systemen, är det möjligt att skapa nyckeltal och KPI-rapporter, vilka genom SMS Office ger en snabb översikt över anläggningens produktivitet.

By combining the process data with available data from the production or ERP systems, it is possible to generate key figures and KPI reports, which through SMS Office give a quick overview of the productivity of the company.

Innovativa lösningar

  • MINSKAR SVINN
  • FÖRBÄTTRAR EFFEKTIVITETEN
  • ÖKAR SKÖRDARNA
scanvaegt-scanplant-ng-process-management-low.png

Läs broschyr

ScanPlant NG Process Management

Download

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt