Intermec IV7 är en RFID-läsare avsedd för montering på truckar och andra fordon.

Intermec IV7 Mobil RFID-läsare

Mobil RFID-läsare

IV7 är en RFID-läsare avsedd för montering på truckar och andra fordon.

I stället för att varor och gods måste flyttas för att data ska kunna läsas av kan de läsas av i samband med mottagning och placering – i hamnen, varumottagningen, lastbilen eller på gårdsplatsen.

Vid fastmonterade läsare måste varor med taggar flyttas fram till läsarna. Fast ofta kan det vara en fördel för företagen att läsa av taggar på många andra, valfria ställen där det kanske inte finns en fastmonterad läsare i närheten. Med IV7 kan man ”read where you need”.

IV7 lämpar sig för uppgifter i samband med hämtning och placering av varor. Truckterminalen kan ställa in IV7, som är försedd med en antenn för platstaggar, på att skanna RFID-taggar när en pall hämtas. IV7 samlar inte bara in data om platsen för pallhämtningen utan även om vilken port pallen passerar, vilken väg trucken kör och var pallen placeras.

Truckterminalens trådlösa funktioner tillsammans med IV7:s snabba avläsningar innebär att lagerstyrningssystemet uppdateras automatiskt med såväl platsstatus när trucken passerar de olika zonerna med taggregistrering som med hyllplatsdata när pallen lämnas eller hämtas.

IV7 är avsedd för seriell anslutning till Intermecs truckterminal. Båda produkterna är konstruerade för användning i tuffa industrimiljöer och har kapslingsklass IP65. Truckterminalen, som fungerar som lokal värd för IV7, ger nätverksstyrning och -säkerhet.

IV7 kan läsa åtskilliga luftgränssnittsprotokoll, även med olika typer av taggar, däribland EPC UHF generation 2 (gen 2), ISO 18000 6-b och EPC klass 1.

Innovativa lösningar

  • RFID-läsare särskilt avsedd för mobila tillämpningar
  • Stöder flera luftgränssnitt, bl.a. ISO, gen 2 och klass 1
  • Robust kabinett med kapslingsklass IP65
  • Avsedd för seriell anslutning till Intermecs truckterminal
  • General purpose inputs/outputs
Intermec-IV7-RFID-læser.png

Läs broschyr

Intermec IV7 RFID-læser

Download
Kontakt