The ScanPlant NG Quality module handles quality registrations - including internal inspection and own check
The ScanPlant NG Quality module handles quality registrations including internal inspection, handling of deviations
ScanPlant NG Quality Control module can be integrated with ScanPlant NG Inventory Management and ScanPlant NG Process Management

ScanPlant-NG Quality Control

Effektiv kvalitetshantering

Modulen ScanPlant Quality hanterar kvalitetsregistreringar - inklusive interninspektioner och egenkontroller - för all slags kvalitets- och processdata, såväl som avvikelser, korrigerande åtgärder och rotorsaker.

Fullständig översikt och vederbörlig noggranhet

ScanPlant NG Quality Control hanterar kvalitetsregistreringar - inklusive interninspektioner, avvikelsehantering, korrigerande åtgärder och rotorsaker.

Kvalitetsdatan registreras på pekskärmar, handdatorer eller surfplattor, vilket minskar behovet av papper, och därigenom säkerställs en snabbare och effektivare internkontroll.

Beroende på kundens önskemål och behov, sammanställs kvalitetsregistreringar i sammanfattningar och rapporter som genom ScanPlant NG Office tillhandahåller en snabb översikt över dokumentationen tillsammans med interninspektionen.

Kvalitetskontrollmodulen kan integreras med ScanPlant NG Inventory Management och ScanPlant NG Process Management, vilket möjliggör ett förfarande för förhindrande av produktionsuppstart, innan kvalitetskontrollen har genomförts.

All slags kvalitets- och processdata kan registreras och anpassas, såsom:

  • Temperaturmätning (artikeln, rummet etc.)
  • Rengöringsmätning
  • Parameter för processutrustningen
  • Artikelns/produktens vikt
  • Resultat av visuell kontroll (form, storlek, färg etc.)
  • Resultat av stickprovskontroll

Innovativa lösningar

  • SNABB ÖVERSIKT
  • SNABBA ÄNDRINGAR
  • ENKEL INSPEKTION
Scanvaegt-ScanPlant-NG-Quality-Control.png

Läs broschyr

ScanPlant NG Quality Control

Download

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt