Manufacturing Execution System

ScanPlant NG är ett komplett MES-system, som ger dig en unik realtidsöversikt över alla dina tillverkningsprocesser och som samtidigt förbättrar spårbarhet, kvalitetsstandarder och effektivitet.

ScanPlant NG Manufacturing Execution System är ett exceptionellt verktyg för övervakning i realtid och optimering av produktivitet, lager utveckling, utbyte och give-away. Det ger en unik informationsbas för bättre kontroll och snabba ingripanden, vilket därigenom förbättrar företagets vinstpotential.

ScanPlant NG består av moduler som kan kombineras för att passa exakt till din produktion och krav - lösningen kan skalas från en enda funktion och upp till ett stort komplext MES-system.

Kontakt