Kundcase

Bli inspirerad av våra lösningar och koncept, vilket bidrar till att skapa produktivitet och tillväxt hos våra kunder

Kompetent samarbetspartner

I samarbete med våra kunder har vi skrivit några olika kundcase, som beskriver hur våra lösningar fungerar i kundens verksamhet och vad de har haft för betydelse.

Våra kunder ställs dagligen inför nya utmaningar, som ställer ökande krav på en effektivare produktionsprocess. Dessa utmaningar kan Scanvaegt Systems hjälpa till med att lösa och samtidigt bidra till att skapa mervärde för våra kunder.

Du kan läsa mer om våra kunder och deras produktion och vad införandet av en lösning från Scanvaegt har betytt för deras verksamhet och resultat. Vi hoppas att deras erfarenheter förhoppningsvis skall inspirera dig och skapa nya tankar och idéer om hur du kan förbättra och effektivisera din produktion.

Med den översikt vi har fått över de olika processerna sparar vi åtminstone två till tre personers arbete på kontoret. Dessutom har vi minimerat vårt give-away, så vi har definitivt blivit mer lönsamma.
Lea Schäffer CFO och it-chef, varde laks
Kontakt