The ScanPlant NG Office module compiles all information from the ScanPlant NG Management System, ERP systems and possible third party systems in one place
The ScanPlant NG Office system ensures easy access to the information and edit data, no matter where you are.
The ScanPlant NG Office module can be installed on all platforms, on e.g. office PCs or industrial PCs in the production.

ScanPlant-NG Office

Övergripande presentation och rapportering

Modulen ScanPlant NG Office sammanställer all information från ScanPlant NG Management System, ERP-system och eventuella tredjepartssystem på ett ställe, där översiktsvyn och nyckeltalen kan presenteras i en sammanfattning eller ett utkast, vilket gör det enkelt att följa upp åtgärder och de viktigaste nyckeltalen.

Tydlig, användarvänlig uppföljning

Systemet ScanPlant NG Office säkerställer enkel åtkomst till information och redigerar data, oavsett var du befinner dig. Modulen hanterar användargränssnittet och presenterar och redigerar alla de många olika modulerna inom ScanPlant NG Management System.

All information från modulerna inom ScanPlant NG Shopfloor Management System, ERP-system och eventuella tredjepartssystem är samlad på ett ställe, och översiktsvyn och nyckeltal kan presenteras i en rapport eller ett utkast, så att det är enkelt att göra operativa uppföljningar eller följa de viktigaste nyckeltalen.

ScanPlant NG Office-modulen kan installeras på alla plattformar, t.ex. på kontors-PC:er eller industri-PC:er inom produktionen.

Följande funktioner är tillgängliga:

  • Språkval
  • Rapportvisning (information) i text eller grafik
  • Möjlighet att sammankoppla och presentera all tillgänglig information och data i den önskade översikten
  • Visning och redigering av katalogerna
  • Möjlig anmälan av ändringar
  • Möjlighet att redigera eller visa alla produktionstransaktioner (registreringar)
  • Administration av alla ScanPlant NG- moduler: Lagerhantering, Orderhantering, Processhantering, Full Spårbarhet, Kvalitetshantering etc.

Innovativa lösningar

  • FULLSTÄNDIG ÖVERSIKT
  • SMART RAPPORTERING
  • ENKEL UPPFÖLJNING
scanvaegt-scanplant-ng-office-low.png

Läs broschyr

ScanPlant NG Office

Download

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt