Scanvaegts box-ready-lösning sköter alla uppgifter i samband med märkning av både produkt, kolli och pall.

Scanvaegt Helkoncept

Märkning av produkt, kolli och pall

Scanvaegts box-ready-lösning sköter alla uppgifter i samband med märkning av både produkt, kolli och pall. Hela processen är automatiserad, vilket sparar tid och resurser och ger stor kontroll över utbytet.

Optimal styrning av försörjningskedjan förutsätter korrekt information eftersom den är avgörande för både effektivitet och säkerhet i alla led från tillverkare till slutkund. Det ställer krav på pålitliga och integrerade etiketteringssystem som kan styra alla varudata och säkerställa rationella arbetsprocesser. 

Våra automatiserade box-ready-etiketteringslösningar sparar tid samtidigt som de säkerställer att tillverkarna kan uppfylla kundernas krav på bl.a. spårning, säkerhet, identifiering, styrning av partier och bästföredatum, internationell standardisering och kvalitetskontroll.

En normal box-ready-lösning består av:

  • Automatisk etikettering och vägning av produkter
  • Metalldetektering av förpackade produkter som kontrolleras för metallrester
  • Streckkodskontroll – etiketten skannas och streckkodens läslighet kontrolleras
  • Bortsortering enligt olika metoder då produkterna antingen sorteras efter viktgrupper eller en sorteringsfaktor som ger ett jämnt flöde till förpackningsstationerna
  • Kollipaketeringsstationer
  • Etikettering av kollin med en summaetikett som kan genereras automatiskt mot bakgrund av vägning eller streckkodsläsning

Samtliga lösningar har optimal integration och det gäller både integration mellan produktion och de överordnade administrativa systemen och integration mellan olika maskinvaror i produktionen som printer, PLC, våg etc.

Dessutom finns det dataintegration mellan märkning av produkt, kolli och pall då man får ett synkroniserat och sammanhängande produktionsflöde.

Har du några frågor eller önskar du att vi ringer upp dig?

Skicka oss ett e-mail – så är vi redo att hjälpa dig

Kontakt